filie

Serdecznie zapraszamy do Miasteczka Galicyjskiego na wystawę zatytułowaną Psalmy, będącą pokłosiem XI Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy.

Wernisaż:

21 września 2019
godz. 15.00
Miasteczko Galicyjskie
Nowy Sącz
ul. Lwowska 226
Galeria w Ratuszu

Wystawa czynna do 20 października 2019 r.

 

Celem realizowanych od 2009 roku warsztatów jest przypomnienie i odnowienie tradycji ikonograficznych stanowiących przez wieki ważny element pejzażu kulturowego Rzeczpospolitej.  Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na  wielowiekowe dziedzictwo sztuki sakralnej Rzeczpospolitej, obecnej do dziś w kulturach Polski, Ukrainy i Białorusi. W projekcie biorą udział artyści oraz instytucje kultury z Polski, Ukrainy i Białorusi. Wspólna praca twórców sztuki ikonograficznej, poplenerowe wystawy, katalog, a także opracowanie i prezentacja już osiągniętych rezultatów współpracy ikonografów różnych wyznań i narodowości mają służyć przełamywaniu stereotypów, budowaniu i wzmacnianiu relacji opartych na chrześcijańskich korzeniach kultury regionu.

Plener w Nowicy jest polską inicjatywą adresowaną w pierwszej kolejności do artystów i opinii publicznej z państw, które tworzyły niegdyś I Rzeczpospolitą. Odwołuje się do wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – sztuki sakralnej, która jest obecna do dziś m.in. w postaci czczonych przez katolików obu obrządków (zachodniego i wschodniego) oraz prawosławnych – wizerunków Chrystusa, Matki Boskiej i świętych. Konsekwentnie realizowany projekt (plener, poplenerowe wystawy i katalogi) skutkuje przewartościowaniem, w pewnych środowiskach, sposobu postrzegania Polski, wskazując na  wspólne źródła inspiracji artystów polskich, białoruskich, ukraińskich, litewskich, a także gruzińskich i serbskich.

Wśród osób zaangażowanych w realizację plenerów i poplenerowych wystaw oraz konferencji są historycy i krytycy sztuki, konserwatorzy i architekci. W 10 plenerach w Nowicy wzięło udział ponad 200 malarzy, a prace powstałe w ich trakcie były prezentowane na 60 wystawach.

Ikony powstale w trakcie nowickich warsztatów trafiają do wnętrz sakralnych nie tylko w przestrzeni polsko-ukraińskiego pogranicza, ale i do polskich świątyń oddalonych od kraju np. na Syberii (ikony nowickie są m.in. w Bijsku w Ałtajskim Kraju) i Kazachstanie (Semipołatyńsk).

    

Wybrane prace powstałe w trakcie pleneru uzupełniają zbiór, który jest eksponowany na wystawie stałej w Galerii Współczesnej Ikony w Krynicy Zdroju (ul. Zdrojowa 8). Tworzona od 2009 r. kolekcja współczesnych ikon ma charakter unikatowy.

Organizatorzy Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy:

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy

Bractwo Młodzieży Grecko-Katolickiej Sarepta

Katedra Sztuki Sakralnej ASP we Lwowie

 

Fotografie: Wacław Bugno z Gorlic