filie

Odwiedzającym Miasteczko Galicyjskie zachęcamy do oglądania wystawy poświęconej wydarzeniom z końca 1918 roku, kiedy to Polska wybijała się na niepodległość.

Wystawa czynna od 11 listopada do 30 grudnia 2018 r.
Miasteczko Galicyjskie
ul. Lwowska 226
Dwór z Łososiny Górnej

 

Na wystawie zaprezentowano biogramy i fotografie sądeczan uczestniczących w zrywach niepodległościowych w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie w październiku 1918 r oraz walkach o Lwów rozpoczętych w listopadzie, a zakończonych w maju 1919 r.
Z opisów można się także dowiedzieć jaką rolę w budowaniu niepodległości odegrały organizacje patriotyczno-niepodległościowe i wojskowe, a także społeczność lokalna (organizacja pomocy medycznej dla rannych i rekonwalescentów,  organizowanie opieki nad sierotami wojennymi, zbiórek pieniędzy na cele wojskowe i humanitarne). Część wystawy poświęcona jest aktowi 5 listopada 1916 r., protestowi brzeskiemu 18 lutego 1918, a także uchwale Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 października 1918 r dot. uznania Rady Regencyjnej jako naczelnej władzy w Królestwie Polskim. Wystawa opisuje również historię powstania i szlak bojowy I pułku Strzelców Podhalańskich, którego powstania 100. rocznicę będziemy obchodzić 1 grudnia 2018 r.