filie

Zapraszamy do oglądania wystawy „Harasymowicz u Nikifora” przygotowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Wystawa czynna od 29 listopada 2018 r. do 14 marca 2019 r.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1, I piętro

 

 

 

 

 

 

Jerzy Harasymowicz i Nikifor to dwaj najwybitniejsi artyści, dla których fascynacja Łemkowszczyzną stała się źródłem twórczego natchnienia. Nikifor (ok. 1895 – 1968) był Łemkiem z Krynicy, Łemkowszczyzna była jego „małą ojczyzną”, poza którą żyć nie potrafił i której piękno utrwalał na swoich obrazach przez całe życie, tak jak nie uczynił nikt inny. Poeta Jerzy Harasymowicz (1933 – 1999), związany już w czasach szkolnych z Muszyną, w dojrzałym okresie życia powracał często na Łemkowszczyznę i poprzez swoją ponadczasową poezję, tak bliską sercom ludzi zafascynowanych górami i Łemkowszczyzną, jest tam stale obecny. Jerzy Harasymowicz znał osobiście Nikifora i ogromnie cenił jego twórczość, poświęcił malarzowi kilka pięknych wierszy.
Wystawa to bliskie, artystyczne spotkanie „Mistrza z Krynicy”, jak nazywano Nikifora, z „Wieszczem Muszyny” (tak o J. Harasymowiczu pisał prof. K. Wyka).

Wystawa powstała dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, na przełomie 2015/16 r. prezentowana była w Muzeum Nikifora w Krynicy.

Kuratorem wystawy jest Zbigniew Wolanin (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu), wyboru wierszy i opracowania tekstów dokonała Katarzyna Grzesiak, autorką projektu graficznego ekspozycji jest Beata Ozga – obydwie panie z Woj. Biblioteki Publicznej w Krakowie.