filie

Zapraszamy do oglądania nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie fotograficznym „Skarby Małopolski 2020”.
Konkurs „Skarby Małopolski” od pierwszej edycji (w tym roku to już dwudziesta!) jest nie tylko ważnym elementem promocji  regionu, ale także przyczynia się do wzrostu zainteresowania jego historią oraz popularyzacji sztuki fotograficznej. Ta edycja miała na celu prezentację siedzib-siedlisk: magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich oraz rodzinnych skupisk usytuowanych w Małopolsce. Istotą projektu było przedstawienie ich stanu zachowania, walorów architektonicznych i kulturowych oraz znaczenia dla  środowiska lokalnego oraz wpływu na integrację wielopokoleniowych rodzin. Jury przy ocenie zdjęć brało pod uwagę walory artystyczne, poprawność warsztatową oraz zgodność z tematyką konkursu. Obejrzano 178 fotografii wykonanych przez 58 autorów.

 

 

Miasteczko Galicyjskie 
Lwowska 226
Galeria w ratuszu
16 października – 6 grudnia 2020 r.

 

 

Poniżej prezentujemy prace zwycięzców konkursu

Dokument
Jan Dutka – I Nagroda

 

Fotografia artystyczna
Kamil Bańkowski – I Nagroda