filie

W Sądeckim Parku Etnograficznym, w spichlerzu z Męciny na terenie folwarku dworskiego do grudnia 2020 roku można oglądać wystawę pt. „Dwory Małopolski”.

Znajdują się na niej fotografie wybranych dworów szlacheckich z terenu województwa małopolskiego, pochodzących z okresu od XV do XIX wieku i reprezentujących bogactwo różnorodnych form i stylów architektonicznych. Wystawa została zrealizowana przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa
opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.

Zapraszamy!