filie

Od grudnia 2020 r. do marca 2021 r. w Domu Gotyckim udostępniona jest wystawa przedstawiająca wybrane eksponaty pozyskane do zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Eksponaty te w latach 1980 – 2020 zbierał kurator kolekcji Zbigniew Wolanin.