filie

P r o t o k ó ł

przyznania nagród w konkursie historycznym Epizody Niepodległości pn. „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2019 r. organizowanym w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej przez: Andrzeja Romanka – inicjatora projektu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „Orion” w Nowym Sączu pod  patronatem honorowym: Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 Na konkurs zgłoszono 16 prac w tym 8 prac multimedialnych, 8 prac pisemnych z 7 szkół ponadpodstawowych z Nowego Sącza. W konkursie wzięło udział 20 uczestników w dwóch kategoriach: praca pisemna, praca multimedialna.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Marcin Chorązki – przewodniczący – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie,
 2. Katarzyna Łysak – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie,
 3. Anna Wideł – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 4. Danuta Plata – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, na posiedzeniu 25 listopada 2019 r. przyznała nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

w kategorii prac pisemnych:

NAGRODA I

 1. KONRAD BIEL – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu, za pracę pt. Dziesięć razy Roman Sichrawa – opiekun merytoryczny – Jacek Tomasik.
 2. KINGA SROKA – Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu za pracę pt. Ostatnie myśli ks. Gurgacza – opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

NAGRODA II

 1. ANNA WONTORCZYK – Zespół Szkół im. Bohaterów Westterplatte w Jabłonce, za pracę pt Marzenie o kwitnącym sadzie – inż. Józef Marek opiekun merytoryczny – Elżbieta Faron

NAGRODA III

 1. NATALIA SZWALA – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, za pracę pt Jadwiga Wolska „ Jaga” opiekun merytoryczny – Teresa Szewczyk
 2. MAGDALENA WSZOŁEK – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej za pracę pt. Gorlicki duch opatrzności – Bronisław Świeykowski opiekun merytoryczny – Marta Piecuch
 3. MATEUSZ RÓWIŃSKI – Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu za pracę pt. Stanisława Groblewska i jej bohaterska działalność konspiracyjna w powiecie gorlickim w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, opiekun merytoryczny – Maciej Dobrowolski

WYRÓŻNIENIA:

 1. JUSTYNA ŁUKASZCZYK – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej za pracę pt. Skrzyński wybity polityk. Hrabia Aleksander Skrzyński z Zagórzan, opiekun merytoryczny – Marta Piecuch
 2. KATARZYNA WOJTASZEK– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, za pracę pt. Bolesław Ignacy Florian Wieniawa-Długoszowski, opiekun merytoryczny – Marta Piecuch

w kategorii prac multimedialnych:

NAGRODA I

 1. PAULINA KASPRZYK, JAKUB BOMBA – Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu za pracę pt. Maria Ritter – sądecka kapłanka sztuki, opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

NAGRODA II

 1. JULIA OGORZAŁY, JULIA PTAK, MAGDALENA SUŁKOWSKA – Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu za pracę pt. Z Sącza rodem – generał Józef Giza, opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka

NAGRODA III

 1. NICOLE SMOTER, JULIA HEDWIG – IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. św. Kingi w Nowym Sączu, za pracę pt. Artysta i bohater Sądecczyzny B.Barbacki, opiekun merytoryczny – Jarosław Jakubowski

WYRÓŻNIENIA:

 1. IZABELA DUTKA – Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu za pracę pt. Osądź mnie Boże – biografia ks. Gurgacza- opiekun merytoryczny – Magdalena Sroka
 2. ADAM CHMIELAK – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, za pracę pt. Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy – opiekun merytoryczny – Teresa Szewczyk

Komisja postanowiła przyznać dyplomy uznania nauczycielom – opiekunom merytorycznym laureatów za propagowanie wiedzy historycznej wśród sądeckiej młodzieży oraz zaangażowanie w realizację ww konkursu.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone laureatom konkursu 29 listopada 2019 r. w Gmachu Głównym, ul. Jagiellońska 56.