filie

P R O T O K Ó Ł
z obrad jury XIX edycji konkursu fotograficznego pt. SKARBY MAŁOPOLSKI 2019 – „Malowana wieś, czyli nowosądecki skansen po liftingu

Organizator: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego,  Iwony Mularczyk – Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza.

W dniu 8 listopada 2019 r. jury powołane przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zarządzeniem nr 86/2019 z dnia 31 października 2019 r. w składzie:

 1. Piotr Droździk – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – przewodniczący,
 2. Alicja Przybyszowska – Artysta Fotografik Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. Anna Florek – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 4. Anna Wideł – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 5. Daniel Lachor – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 6. Danuta Plata – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

po obejrzeniu 253 fotografii 43 autorów uczestniczących w konkursie w dwóch kategoriach – dokument
i fotografia artystyczna – postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora:

 

Nagroda Główna/ Grand Prixw kategorii fotografia artystyczna i dokument:

 1. Aneta Wójcik, Świniarsko – Nagroda Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 2. Michał Piotrowski, Nowy Sącz – Nagroda Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

 

Nagrody w kategorii dokument:

 1. Janusz Wańczyk, Nowy Sącz – Nagroda Iwony Mularczyk – Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza
 2. Zofia Grzesik, Nowy Sącz – Nagroda Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 3. Jan Brdej, Marcinkowice – Nagroda Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

 

Nagroda w kategorii fotografia artystyczna:

 1. Małgorzata Kossakowska, Nowy Sącz – Nagroda Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 2. Teresa Lichoń, Siołkowa – Nagroda Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 3. Anna Wantuch, Ciężkowice – Nagroda Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

 

Wyróżnienia w kategorii fotografia artystyczna: książka UMWM

 1. Jan Reszkiewicz, Nowy Sącz
 2. Maciej Szabla, Nowy Sącz
 3. Dawid Tokarczyk, , Nowy Sącz
 1. Maria Witowska, Nowy Sącz8
 2. Anna Konstanty, Nowy Sącz
 1. Mirosław Kuk , Nowy Sącz
 2. Anna Dybaś , Nowy Sącz
 1. Katarzyna Rębiasz, Trzycierz
 2. Agata Grzybowska, Dąbrowa Górnicza
 1. Sławomir Sikora, Nowy Sącz
 1. Joanna Kiełbasa, Nowy Sącz
 2. Renata Michalczyk, Chełmiec
 3. Maria Wójcik, Wielogłowy
 4. Marta Olesiak- Wójcik, Świniarsko

 

Wyróżnienia w kategorii fotografia artystyczna: (8 osób – statuetka) dla uczestników WTZ Mada w Nowym Sączu: Michał Adamczyk, Katarzyna Jurkowska, Jakub Brudziński, Anna Ciapała, Maria Kliś, Wojciech Jurkowski, Adrian Kaleta, Michał Tabaszewski.

 

Jury pragnie podkreślić, że poziom nadesłanych prac był wyrównany. Uczestnicy konkursu w swoich fotografiach w obu kategoriach dobrze oddali myśl przewodnią i ideę konkursu, ciekawe zaprezentowali określony w regulaminie temat, wykazali się zróżnicowanym i często krytycznym spojrzeniem na zagadnienie, trafnie interpretując temat.
Jury stwierdza, że idea konkursu jest inspirująca dla twórców, sam konkurs jest natomiast przedsięwzięciem bardzo ważnym dla promocji miasta, regionu oraz popularyzacji sztuki fotograficznej i dokumentacji wydarzeń historycznych.

Jury przy ocenie fotografii brało pod uwagę walory artystyczne zdjęć, ich poprawność warsztatową oraz zgodność tematyczną z celami i założeniami określonymi w regulaminie konkursu oraz indywidualne podejście do tematu.