filie

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia komisji III etapu konkursu „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności”

W roku szkolnym 2018/2019 organizatorami III etapu powiatowego konkursu wiedzy historycznej pn. „ZIEMIA SĄDECKA – od przeszłości do współczesności” ” są Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu, I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „DLA MIASTA” w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Stowarzyszenie Związek Sądeczan.

III etap konkursu realizowany jest pod patronatem Kuratora Małopolskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Starosty Powiatu Nowosądeckiego.

W dniach 31 maja i 3 czerwca 2019 r w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dla szkół podstawowych/ gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w składzie:

 1. Maria Kruczek, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Nowym Sączu
 2. Anna Totoń, Stowarzysznie Związek Sądeczan
 3. Leszek Migrała, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu/Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 4. Anna Wideł, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 5. Bartłomiej Urbański, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 6. Danuta Plata, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 7. Małgorzata Uroda, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 8. Daniel Lachor, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 

W KATEGORII DLA KLAS V-VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PRZYZNAŁA NAGRODY  

I NAGRODA – LUDOMIRA HANDZLA, PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

Karol Antkiewicz – kl.V SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu – opiekun merytoryczny – Katarzyna Popiela
Wpływ powstania kolei i warsztatów kolejowych w Nowym Sączu na rozwój miasta w perspektywie ostatniego stulecia 

II NAGRODA –  ROBERTA ŚLUSARKA, DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

MATEUSZ MÓŁKA – KL.V SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Elżbieta Wańczyk
Eksperyment Sądecki – program rozwoju ziemi sądeckiej 

III NAGRODA – KATOLICKIEGO STOWARZYSZNIA CIVITAS CHRISTANA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU

PIOTR POŁOMSKI – kl.VII SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Beata Mac
Historia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Lachy” 

III NAGRODA – KATOLICKIEGO STOWARZYSZNIA CIVITAS CHRISTANA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU

ANTONI CHWASTEK – kl. VII SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym
opiekun merytoryczny – Dorota Kulig
Nowy Sącz wczoraj i dziś – Zamek Sądecki świadek historii i centrum kultury w 20-leciu międzywojennym

  

WYRÓŻNIENIA  – ROBERTA ŚLUSARKA, DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

1. ZUZANNA ZIEMNIK – kl.VII SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu
opiekun merytoryczny – Monika Żytkowicz
Nowy Sącz wczoraj i dziś

2.WERONIKA JANIK – kl.VII SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Elżbieta Gołąb
Żelazna perła Sądecczyzny

3.WIKTOR MAMCZAK – kl. VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu opiekun merytoryczny – Dorota Damian
Nowy Sącz wczoraj i dziś

4. KACPER WACHEL – kl.VII SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Elżbieta Gołąb
MKS Sandecja Czarno-białe serce

4.PAWEŁ RATYŃSKI – kl. V SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21 w Nowym Sączu
opiekun merytorycznym – Maria Legutko
Józef Piłsudski dla miasta

 

W KATEGORII dla KLAS VIII– GIMNAZJA

przyznała nagrody:

I NAGRODA – LUDOMIRA HANDZLA, PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

GRZEGORZ ANDREASIK – kl III Gim. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Wiesław Mrzygłód
II wojna światowa w Nowym Sączu

 

II NAGRODA –  ROBERTA ŚLUSARKA, DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

DAWID WALIGÓRA – kl.VIII SZKOŁA PODSTAWOWA w Przysietnicy
opiekun merytoryczny – Renata Jachimczak
Nowy Sącz wczoraj i dziś – I PSP

 

III NAGRODA – KATOLICKIE STOWARZYSZNIA CIVITAS CHRISTANA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU

IGOR KMAK – kl.VIII SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Beata Mac
I PSP – Sól Ziemi Sądeckiej

 

III NAGRODA – KATOLICKIE STOWARZYSZNIA CIVITAS CHRISTANA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU i

ROBERTA ŚLUSARKA, DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

JULIA MATRAS – kl. III Gim. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Wiesław Mrzygłód
Żydzi w Nowym Sączu

 

WYRÓŻNIENIAROBERTA ŚLUSARKA, DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

 

 1. IGOR LEŚNIK – kl VIII SZKOŁA PODSTAWOWA nr 21 w Nowym Sączu
  opiekun merytoryczny – Danuta Mężyk – Stępień
  Józef Piłsudski
 2. ADAM PAZDYK– III Gim. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w Nowym Sączu
  opiekun merytoryczny – Wiesław Mrzygłód
  Nowy Sącz w trakcie II Wojny Światowej
 1. KATARZYNA SZABLA – kl.III Gim. SZKOŁA PODSTAWOWA w Podegrodziu
  opiekun merytoryczny  – Teresa Kulak
  Odradzał się jak Feniks z popiołów . Historia mostu heleńskiego w Nowym Sączu

      4. MATEUSZ ŻELASKO – kl.VIII SZKOŁA PODSTAWOWA w Podegrodziu
opiekun merytoryczny – Teresa Kulak
Początki władzy komunistów w Nowym Sączu

 

W KATEGORII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

przyznała nagrody:

I NAGRODA – LUDOMIRA HANDZLA, PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

KONRAD BIEL – I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Jacek Tomasik
I PSP

II NAGRODA – ROBERTA ŚLUSARKA, DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

DOMINIKA JASIŃSKA – II LO w Nowym Sączu
opiekun merytoryczny – Anna Leśniak
Wyjątkowy gość Nowego Sącza

 

WYRÓŻNIENIA ROBERTA ŚLUSARKA, DYREKTORA MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

 1. DOMINIKA CHRYCZYK LO w Starym Sączu
  opiekun merytoryczny – Teresa Szewczyk
  Od niepodległości do niepodległości Nowego Sącza

 

 1. KAROLINA HEBDA – LO w Starym Sączu
  opiekun merytoryczny – Teresa Szewczyk
  Nowy Sącz wczoraj i dziś

 

 1. ALEKSANDRA FRĄCZEKII LO w Nowym Sączu
  opiekun merytoryczny – Aleksandra Opalska
  Dzieje sądeckiego ratusza na tle ostatniego stulecia

 

Nowy Sącz, 3 czerwca 2019 r.