filie

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 marca 2018 r. 
obowiązuje nowy adres siedziby głównej muzeum:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz

Wszelką korespondencję prosimy kierować na ten adres

Bez zmian pozostają:
NIP 734-11-38-068
REGON 000282122
oraz telefony:
18 443 77 08
18 443 78 65

Obecnie w nowej siedzibie (Gmachu Głównym) znajdują się:

Dyrekcja
Dyr. Robert Ślusarek – wew. 113
Z-ca dyr. Zofia Pulit – wew. 120
Z-ca dyr. Sławomir Czop – wew. 130

Sekretariat 
wew. 115

Dział Administracji 
wew. 119, 122, 118

Dział Inwentaryzacji Zbiorów
wew. 121, 127

Dział Księgowości 
wew. 116, 117

Dział Edukacji
wew. 123, 124

Dział Sztuki 
wew. 114

Jednocześnie informujemy, że ekspozycje w nowej siedzibie będą udostępnione do zwiedzania od 27 kwietnia 2018 r.