filie

Miło nam poinformować, że Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu otrzymało wyróżnienie w 40. edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2019 w kategorii Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury. Nagrodzony został  projekt konserwatorski SKANSENOVA, realizowany w w latach 2016 – 2019 w oddziale Muzeum – Sądeckim Parku Etnograficznym oraz siedmiu innych placówkach muzealnych w Małopolsce.

 

 

 

 

 

 

Projekt Skansenova zakładał szeroki zakres prac konserwatorsko-naprawczych w obiektach zabytkowych. W sumie w sądeckim skansenie odnowiono i zabezpieczono prawie 90 budynków w sektorach pogórzańskim, łemkowskim, dworskim i kolonistów niemieckich. Wymieniono słomiane pokrycia dachowe, zakonserwowano i zaimpregnowano powierzchnie drewniane, chroniąc je  przed działaniem czynników atmosferycznych oraz bakteriami, glonami, porostami i grzybami. Destrukty w drewnie zastąpiono wstawkami. Przy niektórych obiektach konieczne było uzupełnienie kamiennych fundamentów. W kościele ewangelickim, w sektorze Niemców galicyjskich, oprócz konserwacji zrębu i dachu przeprowadzono konserwację polichromii sufitowej, na fasetach oraz na balustradzie empor. Skansen zyskał nowe ogrodzenie (2000 mb.), przy czym część poprowadzono nową trasą. Równie ważne było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zwiedzanie osobom z niepełnosprawnościami. Na realizację zadań przeznaczono 13 608 004,62 zł. w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 119 674,31 zł. Budżet Jednostki Samorządy Terytorialnego i inne krajowe środki publiczne – 4 488 330,31 zł.

Statuetki o abstrakcyjnej formie stojące na szybie na tle ściany z logami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Statuetki Sybilla 2019, fot. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Oprócz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (lider projektu) Skansenovą realizowały: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gmina Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Po lewj stronie stodołą kryta strzechą, pośrodku w oddali drewniany kościół, po prawej fragment bielonego zrębu chałupy mieszkalnej.

Sektor łemkowski w Sądeckim Parku Etnograficznym. Na pierwszym planie nowa strzech na stodole.

 

***
Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć realizowanych przez polskie muzea. Organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczyste gale laureatów Sybilli odbywały się w ważnych dla polskiej kultury miejscach, m.in.: w Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Teatrze Wielkim w Łodzi, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Ogłoszenie wyników konkursu Sybilla 2019 odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze względów sanitarnych bez udziału publiczności.