filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wydało nową publikację o charakterze naukowym, pt. „Studia Sandecjana”. Książka, napisana pod redakcją historyka Leszka Migrały, zawiera kilkanaście artykułów podejmujących regionalną tematykę historyczną. Publikacja ma charakter naukowy, a teksty w niej publikowane: artykuły, rozprawy oraz biogramy mają za zadanie promować bogatą historię Sądecczyzny.

Teksty napisali historycy. Stanisław A. Sroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął temat „Stary i Nowy Sącz w stosunkach polsko-węgierskich w późnym średniowieczu”, Anna Florek z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu opisała „Dziedzictwo kulturowe św. Kingi na wystawie dzieł Sztuki z klasztoru Klarysek w Starym Sączu. Leszek Migrała opracował natomiast „Przemówienia Bolesława Barbackiego w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Nowym Sączu”, posiłkując się dostępnymi materiałami z lat 30. XX wieku.

– Chcielibyśmy, aby „Studia Sandecjana” promowały publikacje oryginalne, a nie te, które są wtórnymi. Bardzo nam zależy na tym, aby sięgać do zupełnie nowych dziedzin badawczych. Chcielibyśmy też, by te zjawiska które dokonały się w Sądecczyźnie w dawnych czasach, a które dowodzą jej modernizacji, zostały opisane na kartach nowego czasopisma – mówi jeden z recenzentów publikacji, prof. dr hab. Julian Dybiec, a zarazem autor tekstu „Drukarstwo i księgarstwo sądeckie pierwszej połowy XX wieku (cz. I lata 1900 – 1918).

Ponadto w publikacji znajdziemy artykuły przedstawiające postacie: Ks. Józefa Atłasa, sądeckiego artysty malarza Alberta Załuskiego oraz artystki Grażyny Petryszak. Książka zawiera również tzw. Zapiski kronikarskie, czyli „Najważniejsze wydarzenia kulturalne na Sądecczyźnie w 2019 roku”. Na okładce książki widnieje widok ogólny Nowego Sącza 1817 r. (fragment), autorstwa Franciszka Vendruszki, z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Radę Naukową wydawnictwa tworzą: prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, prof. dr hab. Julian Dybiec, prof. dr hab. Franciszek Leśniak, dr hab. Jan Wnęk. Publikacja będzie miała charakter rocznika.

Publikacja „Studia Sandecjana”, w cenie 35 zł, dostępna jest w kasach wszystkich oddziałów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w godzinach otwarcia placówek. 

 

***

Zobacz spis treści Studia Sandecjana