filie

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pt. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”. Jego celem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W 2021 r. planowane jest wydatkowanie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to:

– realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności,
– konserwacja istniejących dzieł,
– wykup depozytów rzeźb gotowych,
– realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Wnioski w ramach programu mogą składać:

– samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
– jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Termin składania wniosków:  31 marca 2021 roku.

Kontakt:  program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

Regulamin programu:

https://www.rzezba-oronsko.pl/images/pliki/niepodlegla/Regulamin-programu-Rzezba-w-przestrzni-dla-Niepodleglej-na-rok-2021.pdf