filie

Fundacja Szansa dla Niewidomych we współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Dobrze realizuje projekt Galicyjskie Eksploracje, w formie cyklu czterech twórczych warsztatów, organizowanych w pracowniach Miasteczka Galicyjskiego: u garncarza, zegarmistrza, w aptece i u fryzjera. Warsztaty te pozwolą osobom z niepełnosprawnością wzroku wyobrazić sobie życie na przełomie XIX i XX wieku. 

Wizyty zostaną zarejestrowane w zaawansowanej technologii binauralnej. Finałem projektu będą cztery spotkania na platformie zoom, realizowane od listopada do grudnia, podczas których zaprezentowane zostaną kolejne części powstałego w ten sposób słuchowiska.

Podczas premierowych emisji słuchowiska zaprezentowane będą filmy instruktażowe, pozwalające na samodzielne wykonanie przedmiotów związanych z tematyką spotkań, z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów i składników.

Spotkanie on-line stanie się okazją do promocji dostępnych obiektów muzealnych (takich jak Miasteczko Galicyjskie), zachęceniem osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poszukiwania interesujących obiektów muzealnych.

***
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.