filie

Zachęcamy do udziału w IV edycji konkursu historycznego z cyklu Epizody Niepodległości: „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy”. Konkurs jest owocem współpracy Oddziału IPN w Krakowie z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, a jego współorganizatorami są Andrzej Romanek oraz Stowarzyszenie „ORION”.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem losów elit wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala, mających wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej ziemi sądeckiej, limanowskiej, gorlickiej oraz Podhala w trakcie istnienia II Rzeczpospolitej.

Założenia konkursu oraz szczegółowy harmonogram  znajdują się  w  zamieszczonym niżej regulaminie. Ze strony krakowskiego IPN koordynatorem konkursu jest dr Marcin Chorązki, marcin.chorazki@ipn.gov.pl, tel. 12 211 70 26.