filie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promujące książkę Anny Totoń „Mojemu Miastu”.

20 listopada 2018 r.
godz. 17.00
Gmach Główny Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56

Prowadzenie Jolanta Kosecka

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki w promocyjnej cenie oraz zwiedzanie ekspozycji stałej Gmachu Głównego.

 

Książka „Mojemu miastu” Anny Dziedzic-Totoń to druga część pracy wydanej w 2008 roku pod tym samym tytułem. Publikacja zawiera sylwetki sądeczan, by utrwalić je w pamięci przyszłych pokoleń. Wybór prezentowanych postaci jest osobisty i emocjonalny. Autorka wielokrotnie podkreśla więzi, jakie łączą ją z bohaterami, chce przypomnieć i uhonorować postawy patriotyczne, często heroiczne, ceni i podziwia pracowitość, zaangażowanie społeczne, potrzebę aktywności i pasje twórcze. Anna Totoń od lat bada historię sądeczan. Rozwijała tę tematykę podczas spotkań organizowanych przez nowosądeckie Muzeum w Galerii Marii Ritter, eksponowała zgromadzone materiały na wystawach w Sądeckiej Bibliotece Publicznej, dzieliła się swoją wiedzą w telewizji regionalnej i prasie sądeckiej.
„Mojemu miastu – część druga” to tylko mały fragment jej dorobku w tej dziedzinie. Książka, która powstała w oparciu o wieloletnie badania, poszukiwania, osobiste kontakty jest tym ciekawsza, że poszerzona o bogaty materiał fotograficzny, często zupełnie nieznany.

Jolanta Kosecka

 

 

Anna Totoń

Miłośniczka Sądecczyzny od lat zgłębiająca historię miasta i regionu. Autorka wielu publikacji, książek
i artykułów, wystaw, spotkań, wystąpień w radiu i telewizji regionalnej, upowszechniających wiedzę historyczną. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi, bierze udział w licznych akcjach na rzecz utrwalania pamięci o przeszłości miasta i w jego bieżącym życiu kulturalnym.