filie

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zaprasza na prezentację książki Elżbiety Lubomirskiej-Stadnickiej „Na krawędzi epok”, którą przedstawi prof. dr hab. Julian Dybiec.

Prowadzenie Leszek Migrała

22 października 2019 r.
godz. 17.00
Gmach Główny  Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56

 

 

 

 

Książka Elżbiety Lubomirskiej-Stadnickiej Na krawędzi epok 1922–2017 została napisana we współpracy z Agnieszką Przychodnią. Przedstawia całe życie Autorki, obejmuje rodzinną Kruszynę ze wspaniałym pałacem z czasów Zygmunta III, tułaczkę wojenną na Kresach, Kraków, Nawojową, gdzie poznała przyszłego męża, Józefa Stadnickiego, oficera Armii Krajowej, komendanta placówki „Narcyz” (ślub odbył się 8 listopada 1944 r. w Lipinkach), Krynicę, Poznań, a potem ponad pięćdziesiąt lat we Francji […]. Autorka podzieliła swe wspomnienia na trzy części, zatytułowane „Dzieciństwo”, „Wojna, okupacja, lata powojenne” oraz „We Francji”.

Z recenzji Andrzeja Haratyma / „Wiadomości Ziemiańskie” nr 78, lato 2019 r.

 

Julian Dybiec (ur. 8 stycznia 1940 r. w Łącku) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwent Technikum Ekonomicznego w Nowym Sączu, gdzie duży wpływ na jego zainteresowania historyczne wywarła nauczycielka Eleonora Żdżańska, absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego, uczennica prof. Stanisława Łempickiego. Studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1963). Pod kierunkiem Henryka Barycza przygotował pracę doktorską pt. Michał Wiszniewski. Życie i twórczość. Były pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym pełnił funkcję kierownika w Zakładzie Historii Oświaty. Specjalizuje się w dziejach Galicji, Francji i Danii, związkach kulturalnych Polski z Zachodem w epoce zaborów. Projektant i organizator naukowy Muzeum Regionalnego w Łącku. Członek zespołu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Propagator historii i kultury regionalnej, dziejów edukacji.Autor ok. 100 prac naukowych, m.in.:

Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000 (współautor: Krzysztof Stopka)
Uniwersytet Jagielloński wobec stalinizmu 1945–1956, 2001
Recepcja idei pedagogicznych w Polsce, 2001
Polska w orbicie wielkich idei. Polskie przekłady obcojęzycznego piśmiennictwa 1795–1918, t. 1, 2011
Dziewiętnastowieczne podróże do Francji i tworzenie się stereotypu francuskiego w Polsce, 2003
Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795–1918, 2004