filie

Organizatorzy konkursu Epizody Niepodległości: „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2020,  organizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy Cudu nad Wisłą i 80. rocznicy Akcji Katyńskiej „AB” informują, iż, mając na względzie sytuacją epidemiczną, rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w II połowie lutego 2021 roku.

O ostatecznym terminie wydarzenia wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.

***
Konkurs „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” organizują: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Andrzej Romanek oraz Stowarzyszenie „ORION”.