filie

Z satysfakcją dzielimy się informacją, że Piotr Tengowski, członek Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, znany sądecki rzemieślnik, pracownik Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu został laureatem XVIII edycji Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta w kategorii Nagroda Specjalna. To prestiżowe literackie wyróżnienie honoruje  jego wieloletnią pracę nad badaniem i dokumentowaniem losów miejscowego rzemiosła. Owocem tych wysiłków jest licząca niemal 700 stron książka „Dzieje rzemiosła nowosądeckiego” ciekawie opowiadająca zarówno o funkcjonujących w mieście warsztatach, pracowniach i punktach usługowych, jak i rzemieślnikach, którzy zaznaczyli się w życiu kulturalnym i społecznym Nowego Sącza.

Dyrekcja i grono pracowników Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dołączają się do gratulacji.

 

 

 

Nagroda Literacka im. Władysława St. Reymonta została ustanowiona w 1994 roku dla upamiętnienia wybitnego polskiego pisarza-noblisty, ale i rzemieślnika (był czeladnikiem krawieckim). Organizatorem i fundatorem nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego.