filie

Letnia szkółka rzemiosł dawnych w Sądeckim Parku Etnograficznym

Lato jest wyjątkowym okresem, w którym częściej i chętniej otwieramy się na to, co nowe i inne. Podczas urlopu odwiedzamy nieznane miejsca, spotykamy nowych ludzi, poznajemy tajniki i smaki innych kultur. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu serdecznie zaprasza  w podróż po arkanach rodzimego rzemiosła i rękodzieła organizując w Sądeckim Parku Etnograficznym letnią szkołę rzemiosł dawnych. Szkółki obejmować będą spotkania z zakresu tkactwa oraz wyrobu koronek klockowych i krywulek. Nauka każdego z tych rzemiosł przybierze formę trzech trzygodzinnych warsztatów. Oprócz wiedzy na temat wiejskiego rękodzieła uczestnicy szkółek będą mogli odkryć w sobie nieznane umiejętności, talenty a nawet nowe życiowe pasje.

 

 

 

Tkactwo

 • Terminy:
 • Cykl: 20, 21, 22 sierpnia 2019 r.
 • Cykl: 27, 28, 29 sierpnia 2019 r.

godz. 14.00-17.00

 • Koszt: 180 zł/os.

Wyrób krywulek

 • Terminy: 16, 17, 18 sierpnia 2019 r.

godz. 14.00-17.00

 • Koszt: 55 zł/os.

Koronkarstwo

 • Terminy:
 • Cykl: 6, 7, 8 sierpnia 2019 r.
 • Cykl: 20, 21, 22 sierpnia 2019

godz. 14.00-17.00

 • Koszt: 120 zł/os.

 

Uwaga!

 • Ilość osób biorących udział w warsztatach jest ograniczona.
 • Odpłatność za jeden cykl obejmuje 3 trzygodzinne spotkania, których efektem będzie wykonanie przez uczestnika swojej własnej pracy rękodzielniczej.
 • Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów
 • Zajęcia będą odbywać się w Sądeckim  Parku Etnograficznego, ul. B. Wieniawy Długoszowskiego  83 b , 33-300 Nowy Sącz
 • Zgłoszenia – 785 932 659
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć podczas warsztatów w celach dokumentacyjnych i promocyjnych
 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, tel. 184437708. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować pod nr. tel. 600896868. Państwa dane będą przetwarzane w celu 1) zapisu na wydarzenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 2) rozliczenia udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz 3) promocji wydarzenia – dotyczy możliwego utrwalania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w zw. z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych oraz instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody – dot. celu 1 i 3, zakończenia udziału w wydarzeniu i przedawnienia ew. roszczeń – dot. celu 2 oraz przez okres wymagany przepisami prawa – dot. celu 2 i 3 (w przypadku celu 3 w zw. z ww. ustawą). Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgodę. Mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w wydarzeniu – nie podanie danych uniemożliwi zapis na wydarzenie oraz rozliczenie udziału.