filie

Czy fascynacja wsią musi prowadzić do ucieczki z miasta? Czy, odwołując się do wiejskich tradycji, da się uciec od ciasnego kanonu? Czy można pozwolić sobie na eksperyment? Jak, sięgając do lokalnych źródeł, nie zastygnąć w powielaniu dobrze znanych motywów? Jak przebudzić moc dziedzictwa? Próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania jest plenerowa wystawa Kto to wie(ś)? na własną rękę / na własną miarę, na którą Państwa serdecznie zapraszamy.
Wystawa przygotowana przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie, realizowana w sądeckim skansenie, wpisuje się w przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego pn. „Niezwykła Małopolska Wieś”, realizowane od dwóch lat w formie konkursu.

 

 

 

 

 

23 września 2018 r. (niedziela)

od godz. 12.00 / Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
– pokazy i warsztaty m.in. garncarskie, snycerskie,
– wyrobu koszy wiklinowych
– kuchnie regionalne – degustacja potraw
– kiermasz rękodzieła
– pieśni dziadowskie i babowskie w wykonaniu Sebastiana Cieleckiego
– scenki rodzajowe
– występ zespołu regionalnego Piątkowioki
– potańcówka i warsztaty tańców ludowych
– koncert zespołu folkowego FIŚBand

13.00 / Sądecki Park Etnograficzny, ul. B. Wieniawy-Długoszowskiego 83 b
Otwarcie wystawy „Kto to wie(ś)? na własną rękę / na własną miarę” 
Wystawę można oglądać do 31 października 2018 r.

14.00 / Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
Wręczenie nagród laureatom konkursu „Niezwykła małopolska wieś” (Konkurs Niezwykła Małopolska Wieś, organizowany przez Województwo Małopolskie, to przedsięwzięcie honorujące wiejskie społeczności aktywnie działające na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich miejscowości, dbające o zachowanie w nich ładu przestrzennego i architektonicznego, zaangażowane w ochronę dziedzictwa kulturowego oraz działania na rzecz integracji mieszkańców.)
Prezentacja wystawy fotograficznej towarzyszącej finałowi konkursu (Autorem zdjęć jest Michał Łuczak. Fotograf odwiedził społeczności lokalne, uhonorowane w tymże konkursie. Powstała w ten sposób panorama 100 obrazów z 35 małopolskich miejscowości. Opowieść o przyrodzie i  krajobrazie, a także o ludziach, ich pracy i pasjach. Wystawa będzie czynna do 30 września 2018 r.)  

Udział w imprezie – bezpłatny
W dniu 23 września 2018 r. – bezpłatny wstęp na ekspozycję Miasteczka Galicyjskiego

 

 


Wystawa „Kto to wie(ś)? na własną rękę / na własną miarę” wpisana w pejzaż sądeckiego skansenu to opowieść o ważnych składnikach wiejskiego świata – takiego, jaki możemy poznać dzięki etnograficznej kolekcji. Sześć artystycznych instalacji w otoczeniu drewnianych zagród i chat prowokuje do spotkania z dziedzictwem wsi w nowy sposób – osobiście, na własną rękę. Obiekt „Gromada” z fotografiami dawnych mieszkańców dzisiejszej Małopolski (przedstawicielami różnych grup etnicznych i religijnych) przypomina o bliskim i współzależnym bytowaniu, na którym opierało się wiejskie poczucie wspólnoty – niewolne od kryzysów i napięć. Instalacje „Tworzywo”, „Rzeczy”, „Z_ręczność” i „Patent” zbudowane są z artystycznie przetworzonych rzemieślniczych metod i wiejskich narzędzi – dowodów pomysłowości naszych babć i dziadków, którzy urządzali swój świat z lokalnych tworzyw, przy pomocy sprytnych wynalazków i przekazywanych z pokolenia na pokolenie umiejętności. Zaś „Figura”, autorska interpretacja twórczości Karola Wójciaka-Heródka z Lipnicy Wielkiej, przenosi w sferę znaków i wartości, przywołuje ich moc. Czy my, mieszkańcy dzisiejszych miast i wsi, mamy szansę znaleźć tu coś swojego?

 


Drugi moduł projektu – wystawa „KTO TO WIE(Ś)? gra z tradycją / gra z wyobraźnią” prezentowany jest na placu Wolnica w Krakowie
w dniach 21.09–31.10.2018 r. W czasie trwania wystawy na placu Wolnica oryginalne przedmioty z Warsztatów Krakowskich można oglądać na ekspozycji w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, w Ratuszu na pl. Wolnica 1 (wstęp wolny).

 

 

Informacja dla wystawców

Odpłatność za akredytację rzemieślników, twórców, wystawców Kiermaszu rękodzieła, realizowanego w ramach imprezy towarzyszącej wystawie czasowej „Kto to wie(ś)”, wynosi 20,00 zł brutto. Odpłatność będzie pobierana w punkcie kasowym Miasteczka Galicyjskiego. Można także dokonać przelewu na rachunek Muzeum do dnia 20.09.2018 r.

Akredytacja oznacza możliwość wystawienia własnych wyrobów rzemieślniczych przy założeniu, że spełniają one jakościowe wymagania merytoryczne, właściwe dla organizowanego przez Muzeum wydarzenia.