filie

KOMUNIKAT dot. terminu organizacji III etapu konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności” – edycja 2018/2019.

W uzgodnieniu z Organizatorami konkursu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu uprzejmie informuje, iż przesłuchania wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zakwalifikowanych do III etapu konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności” – edycja 2019, z przyczyn organizacyjnych, odbędą się w dwóch terminach tj. w dniach 31 maja i 3 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 w Domu Gotyckim, ul. Lwowska 3 w Nowym Sączu.

Zgłoszenie udziału wraz ze wskazaniem wybranego terminu prosimy złożyć osobiście w Dziale Edukacji, Gmach Główny, ul. Jagiellońska 56 w Nowym Sączu lub przesłać na adres e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl do dnia 27 maja 2019 r.  wraz z oświadczeniem wg załącznika nr 4 regulaminu konkursu.

 

Regulamin z załącznikiem nr 4