filie

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pracownia jak malowana…”.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą wybraną pracownię Miasteczka Galicyjskiego przy użyciu dowolnej techniki, w formacie nie większym niż A3, inspirowaną wycieczką lub wirtualnym spacerem po Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.
Każdy uczestnik może wysłać/przekazać maksymalnie jedną pracę.

 

 

 

 

Pracę konkursową należy: zeskanować/sfotografować i w formacie JPG lub PNG wysłać na adres e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl
lub przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście do Miasteczka Galicyjskiego /codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 (ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz).

Termin nadsyłania prac: do 25.10.2021 r.

Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:
3 – 6 lat
7 – 9 lat

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca.

Z prac konkursowych zostanie utworzona wystawa on-line, którą będzie można oglądać na stronie internetowej Miasteczka Galicyjskiego oraz na miasteczkowym profilu Facebook.

 

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o przesyłanie na adres e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl  wypełnionej karty zgłoszenia, oświadczenia rodzica i regulaminu konkursu, które zamieszczamy poniżej.