filie

Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Zespół Szkół w Podolu – Górowej 

zapraszają do wzięcia udziału w X edycji Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

„Pejzaż sądecki – kolory Sądecczyzny”

pod patronatem
JM Rektora PWSZ dr hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów/ osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Sądecczyzny. Celem konkursu jest rozwijanie twórczości plastycznej i kreatywności, uwrażliwienie na piękno pejzażu Ziemi Sądeckiej, jej bogatej tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz spostrzeżenie dokonujących się przemian w krajobrazie,  w wymiarze kulturowym i społecznym. Zadanie artystyczne polega na indywidualnym przedstawieniu wybranego fragmentu Sądecczyzny, który urzeka swym wyrazem kolorystycznym. Wrażliwość artystyczna Uczestników powinna być skierowana na doznania barwne, w rytmie zmieniającej się przyrody i otoczenia, artystyczne komentowanie ulotności barwnej naszego terenu.

Prace mogą być wykonane w wybranej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna, techniki własne, fotografia, oprócz technik przestrzennych, materiałów spożywczych, sypkich i plasteliny.

Oceny prac dokonają wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Klasy I-III SP
 2. Klasy IV-VII SP
 3. Klasy II-III gimnazjum
 4. Klasy ponadgimnazjalne
 5. Uczniowie i osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wymiary prac:

 • A4/A3 w klasach, I-III SP, w pozostałych kategoriach A3 (maksymalnie format 50×70)

Ze względów organizacyjnych prosimy o sprawdzenie czytelności odbitej pieczątki przed wysłaniem prac. 

Terminarz konkursu:
Nadsyłanie lub składanie zabezpieczonych prac, z dopiskiem „Konkurs Sądecczyzna” w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2018 na adres:

Instytut Pedagogiczny
Chruślicka 6
33-300 Nowy Sącz

 • Ogłoszenie listy nagrodzonych na stronach internetowych organizatorów do 05.2018, (www.muzeum.sacz.pl, www.zspodolegorowa.pl,  www.pwsz-ns.edu.pl).
 • Uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród odbędzie się dnia 5.06.2018 w gościnnych murach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Galeria – Dwór z Łososiny, ul. Lwowska 226 o godzinie 11.00Wystawa udostępniana będzie zgodnie z regulaminem Miasteczka Galicyjskiego – Oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do 15 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • jeden nauczyciel może zgłosić max. 10 prac swoich uczniów z danego etapu edukacyjnego,
 • wymagana jest trwale umocowana na odwrocie pracy karta zgłoszenia (wzór w załączeniu),
 • prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika, w przypadku wątpliwości, jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia niesamodzielnej pracy,
 • nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować, nie oprawiać,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac konkursowych oraz prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!