filie

KARTA DUŻEJ RODZINY to program adresowany do rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci.

Bilety wstępu w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY:
4 zł (do Domu Gotyckiego, Galerii Marii Ritter, Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego,Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskiego)
2 zł (do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu)
Zastosowana cena na bilety dla dorosłych i dzieci w ramach KDR nie dotyczy: biletów rodzinnych, biletów łączonych – obejmujących zwiedzanie kilku oddziałów, wstępu odpłatnego w wysokości 1,00 zł dla dzieci do lat 7.
Więcej o Karcie Dużej Rodziny