filie

KARTA DUŻEJ RODZINY to program adresowany do rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci.

Bilety wstępu w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY:
4 zł (do Gmachu Głównego, Domu Gotyckiego, Galerii Marii Ritter, Sądeckiego Parku Etnograficznego, Miasteczka Galicyjskiego,Muzeum Nikifora, Muzeum Pienińskiego)
2 zł (do Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu)
Zastosowana cena na bilety dla dorosłych i dzieci w ramach KDR nie dotyczy: biletów rodzinnych, biletów łączonych – obejmujących zwiedzanie kilku oddziałów
oraz wstępu odpłatnego w wysokości 1,00 zł dla:
– uczestników zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
– uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny.
Więcej o Karcie Dużej Rodziny