filie

Ukazała się książka historyka Leszka Migrały pt. „Historia Starego Sącza w zarysie”, wydana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, przy wparciu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz. Publikację w cenie 28 zł można nabyć w kasach oddziałów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.


Publikacja, nad którą jej autor pracował dwa lata, jest dedykowana przede wszystkim osobom zainteresowanym dziejami Starego Sącza, ale również mieszkańcom i turystom. Zawiera nie publikowane wcześniej treści dotyczące między innymi wydarzeń, które miały miejsce w wieku XIX, podczas I i II wojny światowej, a także w okresie PRL-u.

– Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie II wojny światowej starosądeczanie odmawiali podpisywania Volkslisty, czyli niemieckiej listy narodowościowej. Na ponad sto takich wniosków podpisano tylko dwa. Mało tego, mieszkańcy przedkładali dokumenty świadczące o tym, iż są Polakami – mówi autor książki.

Pod koniec lat 70. XX wieku, kiedy została opublikowana Historia Starego Sącza, napisana przez Henryka Barycza, panowała jeszcze cenzura, nie można było pewnych treści opisywać. Historię pisano w sposób nieosobowy, odpersonalizowany. Wiele spraw pomijano, na przykład przejęcie władzy przez komunistów, sfałszowane referendum, czy też wybory w 1947 roku – dodaje Leszek Migrała.

Dotychczasowe monografie, jak „Historia Starego Sącza” (1979) pod red. Henryka Barycza i jej kontynuacja pod red. prof. Feliksa Kiryka (1995), kończyły się na latach 80. XX w. Tymczasem „Historia Starego Sącza w zarysie” doprowadzona jest do czasów obecnych. Książkę Leszka Migrały recenzowali profesorowie Tadeusz Aleksander i Julian Dybiec. Publikację będzie można nabyć w nowosądeckich i starosądeckich księgarniach, Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz oraz w oddziałach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu: Domu Gotyckim, Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim, Gmachu Głównym oraz Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu.