filie

Zachęcamy do posłuchania słuchowiska, zrealizowanego w przestrzeniach Miasteczka Galicyjskiego, w ramach projektu „Galicyjskie Eksploracje”, realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Fundację Szansa dla Niewidomych oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z powodu pandemii podróż po Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu musiała odbyć się zdalnie, w wyobraźni, pobudzonej dźwiękiem zarejestrowanym podczas wizyt Beneficjentów Fundacji Szansa dla Niewidomych w Miasteczku Galicyjski, w październiku 2020 r.

Przygoda, na którą zapraszamy, połączona jest z nauką i dobrą zabawą. Podczas eksplorowania przestrzeni wystawienniczej przeniesiemy się do dawnej Galicji. Ten fascynujący badaczy wielonarodowościowy tygiel kulturowy, rozciągał się od Chrzanowa, przez Kraków, Nowy Sącz, Tarnów aż dalej po Lwów i Stanisławów. Nasze spotkania warsztatowe pozwolą zanurzyć się w jej dawnej historii, poszerzyć wiedzę, doświadczyć Muzeum w pełni dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Nagranie stworzone zostało w technice binauralnej. Aby w pełni skorzystać z tak nagranych materiałów, warto założyć słuchawki. 

Wprowadzenie – „W Miasteczku Galicyjskim”

 


„U galicyjskiego zegarmistrza” 

„U galicyjskiego fryzjera” 

„W galicyjskiej aptece” 

„U galicyjskiego garncarza” 

Więcej o projekcie: Projekt „Galicyjskie Eksploracje”