filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że Członek Rady Muzeum, ks. prof. dr hab. Andrzej Witko, otrzymał z rąk Jego Królewskiej Mości Filipa VI, Króla Hiszpanii, Order Izabeli Katolickiej.

Order jest najwyższym cywilnym odznaczeniem państwowym Królestwa Hiszpanii, ustanowionym 14 marca 1815 r., nadawanym za „cywilne zasługi dla dobra kraju”. Jak podkreślił Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce J.E. Francisco Javier Sanabria: – Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla licznych i niewątpliwych Księdza zasług, cennego wkładu w rozkwit hiszpańskiej kultury w Polsce i, w konsekwencji, w ulepszanie relacji między naszymi dwoma krajami. 

Uroczystość wręczenia Orderu odbyła się w Święto Narodowe Hiszpanii, 12 października 2021 r. w Ambasadzie Hiszpańskiej w Warszawie.

Dyrekcja Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz sądecka społeczność muzealników składa ks. profesorowi serdeczne gratulacje!

 

***

Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko – jako kierownik Katedry Historii Sztuki Nowożytnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podjął kompleksowe, pionierskie w polskim środowisku naukowym badania nad sztuką i kulturą Hiszpanii. Ich wyniki prezentował wielokrotnie nie tylko w Polsce, ale także za granicą, najczęściej oczywiście w Hiszpanii.

Jego metody badawcze uznane zostały przez Jonathana Browna z New York University i Gabriele Finaldiego, dyrektora National Gallery w Londynie, za niezwykle nowatorskie i cenne. Do spektakularnych osiągnięć ks. profesora należy odkrycie obrazu Velázqueza San Simón de Rojas yacente, w następstwie czego anonimowe płótno wycofano z handlu antykwarycznego i umieszczono w Museo de Bellas Artes w Walencji jako arcydzieło mistrza. Odkrycie to stało się powodem nadania ks. Andrzejowi Witko członkostwa Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Telma w 2005 r. Nadto w prywatnych apartamentach Jana Pawła II w Watykanie odnalazł nieznany wcześniej obraz El Greca Najświętszy Salwator, ostatnio reprodukowany na znaczku poczty watykańskiej.

Ks. prof. Andrzej Witko jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym ponad 50 autorskich książek, wydanych w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii i na Słowacji. Kilka z nich, m.in. dotyczących Chrystusa de Medinaceli, malarstwa sewilskiego XVII w. czy ikonografii trynitarskiej, zyskało prestiżowe wyróżnienia, z nagrodą Prezesa Rady Ministrów włącznie.

Do najważniejszych zredagowanych przezeń dzieł należą dwutomowe akta Art in the Time of El Greco, ciesząca się wielką popularnością dwukrotnie opublikowana antologia tekstów z literatury światowej Tajemnica Las Meninas oraz trzykrotnie wydana perła hiszpańskiej literatury barokowej Rozprawa o prawdzie Miguela Mañary.

Wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie oraz Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, ks. prof. Andrzej Witko był pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowego kongresu z okazji 400-lecia śmierci El Greca z udziałem wybitnych specjalistów z wielu krajów Europy.

Od lat prowadzi znakomitą współpracę z krakowskim Instytutem Cervantesa. Zorganizowane z jego inicjatywy specjalne seminarium Sztuka doby El Greca, uznane zostało za największy sukces frekwencyjny w historii Instytutu. Zainicjowane przez obecnego dyrektora Fernando Martínez-Vara de Rey dysputy o sztuce hiszpańskiej, m.in. o El Grecu czy Velázquezie, zyskały entuzjastyczne przyjęcie. Jako dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, ks. Andrzej Witko podjął także współpracę instytucjonalną z różnymi podmiotami zajmującymi się kulturą hiszpańską, czego świadectwem była wystawa Semana Santa w Kastylii i León w 2019 r. Jako Konserwator Zabytków Archidiecezji Krakowskiej przekonał Prezydenta Krakowa i krakowskich franciszkanów, by pierwszy w Polsce oficjalny obelisk Drogi Jakubowej umieścić przed pałacem Arcybiskupów krakowskich.