filie

Informujemy, że bilet wstępu za 1 zł  (we wszystkich oddziałach i filiach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) przysługuje:

– osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” *
 – pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów *
 – członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) *
 – dzieciom do lat siedmiu
 – posiadaczom Karty Polaka *
 – uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 – uprawnionym na podstawie Nowosądeckiej Karty Rodziny *
* za okazaniem stosownych dokumentów