filie
Portret młodej kobiety przepasanej różowym szalem, dziewczyna ma we włosy wpięty kwiat.

W tym roku przypada 130. rocznica urodzin oraz 80. rocznica śmierci artysty malarza Bolesława Barbackiego. Z tej okazji Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przygotowuje dużą monograficzną wystawę poświęconą artyście. W związku z przygotowaniami do wystawy zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny o użyczenie portretów kobiet namalowanych przez Barbackiego.

Obrazy można przekazywać do Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu do połowy marca.

Kontakt: Edyta Ross-Pazdyk, tel. 18 444 23 70, e-mail: sztuka@muzeum.sacz.pl