filie

Z przyjemnością informujemy, że Miasteczko Galicyjskie, filia Sądeckiego Parku Etnograficznego otrzymało Świadectwa Dostępności za dostosowanie obiektów i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu, zgodnie z Wytycznymi dostępności 2017.

 

 

 

 

     

 

Nadawanie instytucjom kultury certyfikatów otwartości i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” zainicjowanego w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego.
Jego głównym celem jest podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
W ramach projektu zrealizowano 14 spotkań i warsztatów szkoleniowych dla niemal 500 osób – łączników i liderów dostępności oraz pracowników pierwszego kontaktu z 23 instytucji kultury, dla których województwo małopolskie pełni funkcję organizatora. Były one poświęcone dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oraz profesjonalnej obsłudze klienta z niepełnosprawnością.