filie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp.
Wacława
Kawiorskiego

wieloletniego Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Jego Bliskim składamy szczere kondolencje.

Dyrekcja oraz Pracownicy
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu