filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest współpartnerem w projekcie pn. ZA WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ. POWSTANIE KURUCÓW EMERYKA THÖKÖLYEGO, realizowanym w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Pozarządowego.

 

 

Liderem w projekcie jest Stowarzyszenie „Amici Hungariae”, a partnerem po stronie węgierskiej – Centrum Informacji i Kultury Publicznej, Biblioteka i Muzeum w Püspökladány na Węgrzech (Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum – Magyarország).

Drugim polskim współpartnerem projektu jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Ze strony słowackiej dołączyło Muzeum w Kieżmarku, mające siedzibę w mieście,
w którym urodził się Emeryk Thököly, a wsparcia promocyjnego udziela Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

Elementami projektu są wystawa planszowa i towarzyszący jej folder w polsko-węgierskiej wersji, które przygotowane zostaną wg koncepcji Marka Zalewskiego. Będą przybliżać niezwykle ciekawą postać Emeryka Thökölyego – bohatera narodowego Węgier – oraz jego związki z Polską na tle historii XVII wieku. Wspierany przez armię Osmanów został przywódcą powstania przeciw władającym Węgrami Habsburgom. Walczył o wolność i tolerancję religijną, a po przegranej przez Imperium Osmańskie wojnie z Monarchią Habsburgów osiadł w Izmicie nad Morzem Marmara. Zmarł w 1705 roku, a jego ostatnią wolą było, aby pochowano go w rodzinnym Kieżmarku. Stało się to możliwe dopiero w 1906 roku.

W 2021 roku mija  115. rocznica powtórnego pochówku Emeryka Thökölyego,  o czym chcą przypomnieć partnerzy projektu. W związku z tym zaplanowano prezentację wystawy wraz
z promocją i dystrybucją folderu w siedzibach partnerów: w sierpniu i w pierwszej połowie września w Nowym Sączu, we wrześniu i na początku października w Starym Sączu, a w drugiej połowie października i w listopadzie – w Nowym Targu. Zamiarem organizatorów jest też organizacja ekspozycji w Püspökladány i w innych miastach na Węgrzech oraz w Kieżmarku.