filie

 „Z NIKIFOREM NA WĘGRY – Z VIOLĄ BERKI DO POLSKI” to projekt realizowany z programu ministerialnego „Promocja kultury polskiej za granicą” jako zadanie dostosowane do warunków pandemii. Będzie formą międzynarodowej współpracy muzeów w zaprzyjaźnionych miastach partnerskich w Polsce i na Węgrzech: Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Thorma Janos Muzeum w Kiskunhalas.

Głównym celem projektu jest prezentacja w wirtualnej przestrzeni cennych dzieł sztuki: prac Nikifora – Epifaniusza Drowniaka (1895-1968), wybranych z kolekcji Muzeum nowosądeckiego
i prac Violi Berki (1932-2007) ze zbiorów Muzeum w Kiskunhalas oraz wydanie ich wspólnego katalogu w wersji drukowanej i on-line. Projekt pozwoli poznać artystów i muzea gromadzące ich prace, galerie poświęcone ich życiu i twórczości oraz regiony, z których pochodzili.

Partnerami w zakresie promocji będą: Instytut Polski w Budapeszcie, Węgierski Instytut Kultury im. Balassiego w Warszawie, Stowarzyszenie „Amici Hungariae” w Starym Sączu, Stowarzyszenie Łemków oraz Miasta Partnerskie – Nowy Sącz i Kiskunhalas.

Strona internetowa projektu – zobacz

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych”

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

 

 Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w języku angielskim.

 

„NIKIFORRAL MAGYARORSZÁGRA – BERKI VIOLÁVAL LENGYELORSZÁGBA”
Projekt a „Lengyel kultúra népszerűsítése külföldön” minisztériumi programból valósul meg mint pandémia idejéhez igazított feladat. Formáját tekintve lengyel és magyar baráti testvérvárosok múzeumainak: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu és kiskunhalasi Thorma János Múzeum nemzetközi együttműködése.

A projekt fő célja értékes műalkotások: Nikifor – Epifaniusz Drowniak (1895-1968) munkák újszandeci Múzeum gyűjteményéből és Berki Viola (1932-2007) művek kiskunhalasi Múzeum tulajdonából való bemutatása virtuális térben valamint közös katalógusuk kiadása nyomtatott és online változatban is. A projekt lehetővé teszi a műveszek és műveik gyűjtő múzeumok, életüket és műveiket bemutató galériák valamint azoknak a régióknak a bemutatását, ahonnan származtak.

Promoció területén a partnerek: budapesti Lengyel Kultúrális Intézet, varsói Balassi Intézet, ószandeci „Amici Hungariae” Társaság, Lemkó Társulás és testvérvárosok – Nowy Sącz és Kiskunhalas.

Finanszírozását támogatta  a Kultúra és Nemzeti Örökség Minisztere a Kultúra Támogatási Alapból