filie

W 2019 roku Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu będzie realizowało zadania „Teatr Bogu i sobie – kultura religijna na Sądecczyźnie” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie ma charakter badawczo-popularyzatorski, jego celem jest przybliżenie tradycyjnej kultury religijnej Sądecczyzny w ujęciu historycznym i w perspektywie współczesnej. W swoich działaniach skupimy się na praktykach religijnych związanych z obrzędowością doroczną oraz uroczystościami rodzinnymi. W zadaniu uwzględniono trzy imprezy plenerowe – dwa odpusty, które nawiążą do tradycji ludowej i średniowiecznej oraz Wesele Górali Łąckich. Będą one połączone z prezentacją scen obrzędowych, koncertami pieśni nabożnych, pokazami i warsztatami rzemiosł związanych z plastyką obrzędową i sztuką sakralną. Uzupełnieniem działań będzie wystawa fotograficzna pokazująca dawną i współczesną obrzędowość, a także kwerendy archiwalne oraz badania terenowe i rejestracje filmowe dotyczące kultu religijnego.

 

1 maja, Sądecki Park Etnograficzny – impreza etnograficzna „Wesele Górali Łąckich”

30 czerwca, Sądecki Park Etnograficzny – impreza etnograficzna „Odpust na świętych Piotra i Pawła”

13 i 14 lipca, Plac Kolegiacki i Dom Gotycki – impreza historyczna „Jarmark św. Małgorzaty”

od 30 czerwca do 31 sierpnia, Sądecki Park Etnograficzny – wystawa fotograficzna „Obrzędowość doroczna – tradycje i odniesienia”

 

 

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Film Kultura religijna na Sądecczyźnie – dożynki

Film Kultura religijna na Sądecczyźnie – Cmentarze w Zaduszki

 

AUDIODESKRYPCJA – Sądecki Park Etnograficzny