filie

Wnętrze bielonej chałupy, w środku drewniane półki i sprzęt gospodarstwa domowego.  Młotek i inne narzędzia leżące na drewnianej półeczce we wnętrzu chałupy.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje zadanie pn. „Rzecz z drugiej strony – nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym”, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Wspieranie działań muzealnych”.

Ekspozycja stała w sądeckim skansenie to ponad 80 obiektów wiejskiej architektury, przeniesionych z terenu historycznej Sądecczyzny, oraz ponad 7000 eksponatów, które prezentowane zgodnie ze szczegółowymi scenariuszami wnętrz skansenowskich, budują obraz dawnej wsi. Celem zadnia jest modernizacja wystawy Sądeckiego Parku Etnograficznego poprzez wprowadzenie nowej trasy zwiedzania „nadbudowanej” na dotychczasowej stałej ekspozycji. Trasa zakłada  odwrócenie perspektywy zwiedzania – wyjście od szczegółu, czyli eksponatu (rzeczy), który będąc częścią stałej wystawy zawiera szereg treści, mogących jednak łatwo umknąć uwadze zwiedzającego. Trasę będzie tworzyło 120 przedmiotów, wybranych w kolejnych obiektach skansenu tak, by możliwie szeroko opowiedzieć o kulturze i historii regionu. Znajdą się wśród nich zarówno unikatowe dzieła wiejskiego rzemiosła, sztuki sakralnej, meblarstwa czy plastyki obrzędowej, jak i przedmioty codziennego użytku, sprzęty, narzędzia czy tzw. „domowe graty”.

Trasa zostanie przygotowana tak, by zainteresować możliwie szerokie grono odbiorców. Znajdą się na niej zarówno popularno-naukowe opisy, jak i wyczerpujące noty, adresowane do specjalistów i osób dociekliwych, chcących poszerzyć fachową wiedzę z zakresu etnografii, sztuki i historii regionu. Zostaną zamieszczone także proste opisy, dostępne dla szukających podstawowych informacji. Innowacyjną częścią trasy będzie filmowy katalog wystawy, złożony z krótkich filmów, zrealizowanych na ekspozycji skansenu, a pokazujących w detalach wybrane przedmioty.

Dla osób niewidomych i słabowidzących trasa zwiedzania zostanie udostępniona poprzez audiodeskrypcję wybranych eksponatów i obiektów, przygotowaną w formie plików mp3. By lepiej odtworzyć w wyobraźni elementy ekspozycji, będzie można także skorzystać z makiety dotykowej sądeckiego skansenu oraz kopii eksponatów i ich detali.

Materiały zostaną zamieszczone w zakładce nowej trasy zwiedzania utworzonej na stronie internetowej Muzeum (w istniejącej zakładce oddziału Sądecki Park Etnograficzny oraz w systemie beaconów znajdujących się na ekspozycji. Trasa będzie wyznaczona i opisana na mapach skansenu przygotowanych w ramach zadania. Zwiedzający skansen, kierując się nią, będą mogli korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie, samodzielnie odkrywając i budując obraz dawnej wsi zapisany w poszczególnych przedmiotach.

Nowa trasa zwiedzania skansenu zostanie zaprezentowana we wtorek, 1 grudnia. 

 

Dawne narzędzia rolnicze we wnętrzu budynku folusza.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

 

 

Organizatorzy:

Logotyp Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, po prawej stronie logotyp Województwa Małopolskiego..

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zrealizowali:

Opisy eksponatów: Bogusława Błażewicz, Joanna Hołda, Edyta Ross-Pazdyk, Justyna Stasiek-Harabin, Beata Wierzbicka, Kamil Basta

Fotografie eksponatów: Piotr Droździk

Zdjęcia filmowe, montaż: Jacek Kurzeja

Konserwacja estetyczna eksponatów: Maria Madziar

Konsultacja pomocy dotykowych: Kamil Basta, Daniel Lachor

Koordynacja: Joanna Hołda

Kampania promocyjna: Dział Promocji MONS

Obsługa finansowa: Dział Księgowości MONS

oraz

Konsultacja naukowa tekstów, korekta: Maria Magdalena Kroh

Projekty graficzne materiałów promocyjnych: Kaja Renkas

Lektor katalogu filmowego: Katarzyna Hnat

Muzyka do katalogu filmowego: Bartłomiej Zajkowski

Kopie eksponatów: Janina Lorczyk, Wiesław Kotarba

Audiodeskrypcja: Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA

Makieta dotykowa: PROPS Dekoracje Rzeźbiarskie S.C.

Druk materiałów promocyjnych: Drukarnia GOLDRUK.