filie

Konkurs stanowi kontynuację projektu rozpoczętego w 2002 r. Kolejne edycje miały miejsce w 2008 r. i 2014 r. Jest jedynym tego typu zadaniem realizowanym na terenie Karpat Polskich. Rzeźba ludowa w kamieniu mająca w polskiej sztuce piękne i odległe tradycje, w ostatnich latach stała się bardzo rzadko uprawianą dziedziną twórczości. Koncepcja projektu zrodziła się w 2002 r. w Muzeum Okręgowym w N. Sączu, które poprzez organizację konkursu pragnęło poznać aktualny stan i jednocześnie podtrzymać zanikającą tradycję rzeźby ludowej w kamieniu.

Druga edycja w 2008 r. zorganizowana została wspólnie z ROK w B. Białej, w trzeciej w 2014 r. wzięło udział także Muzeum w Żywcu. Powodzenie projektu, wyrażone poziomem prac, ilością uczestników, bardzo wysoka ocena zadania i sposobu jego realizacji, dokonana przez profesjonalne jury, nakłada na muzeum „obowiązek” kontynuowania tego działania.

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej

Celem konkursu jest:
– poznanie aktualnego stanu rzeźby ludowej w kamieniu na terenie Karpat i Podkarpacia,
– podtrzymanie zanikającej tradycji tej dziedziny sztuki ludowej,
– pozyskanie wartościowych prac, które wzbogacą kolekcję muzeum.

Konkurs adresowany jest do twórców ludowych i nieprofesjonalnych zamieszkałych na terenie Karpat i Podkarpacia. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali również rzeźbiarze ludowi z sąsiednich krajów karpackich.

 

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

 

 

Logotypy kilku instytucji.