filie
Podłużny plakat z napisem Galicyjskie Eksploracje, pod spodem napisy.

Fundacja Szansa dla Niewidomych we współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Dobrze realizuje projekt Galicyjskie Eksploracje, w formie cyklu czterech twórczych warsztatów, organizowanych w pracowniach Miasteczka Galicyjskiego: u garncarza, zegarmistrza, w aptece i u fryzjera. Warsztaty te pozwolą osobom z niepełnosprawnością wzroku wyobrazić sobie życie na przełomie XIX i XX wieku. 

Wizyty zostaną zarejestrowane w zaawansowanej technologii binauralnej. Finałem projektu będą cztery spotkania na platformie zoom, realizowane od listopada do grudnia, podczas których zaprezentowane zostaną kolejne części powstałego w ten sposób słuchowiska.

Podczas premierowych emisji słuchowiska zaprezentowane będą filmy instruktażowe, pozwalające na samodzielne wykonanie przedmiotów związanych z tematyką spotkań, z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów i składników. Spotkanie on-line stanie się okazją do promocji dostępnych obiektów muzealnych (takich jak Miasteczko Galicyjskie), zachęceniem osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poszukiwania interesujących obiektów muzealnych.

 

Projekt „Galicyjskie Eksploracje” to cykl czterech twórczych, integracyjnych warsztatów które zostały zorganizowane w Miasteczku Galicyjskim, jednym z oddziałów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. W Muzeum tym podjęto udaną próbę zrekonstruowania galicyjskiego miasta z XIX w. wybierając starannie elementy charakterystyczne dla okresu panowania austro-węgierskiego na tych terenach. Galicja, fascynujący badaczy do dziś wielonarodowościowy tygiel kulturowy, jako kraina rozciągała się od Chrzanowa, przez Kraków, Nowy Sącz, Tarnów aż dalej po Lwów i Stanisławów, a nasze spotkania pozwolą zanurzyć się w jej dawnej historii.

Zapraszamy do multisensorycznego, pobudzającego wyobraźnię uczestników, zwiedzania Miasteczka oraz kilku spośród wielu jego pracowni i warsztatów: u Zegarmistrza poszukamy czy i „Jaką duszę ma zegar?„, udamy się do Zakładu Fryzjerskiego i poznamy polskie korzenie najsłynniejszego Fryzjera Gwiazd Hollywood w części „U Fryzjera”, odwiedzimy wnętrze starej Apteki w odcinku „Od pigulnicy po zioła”, a na koniec u Garncarza dowiemy się Jak kiedyś garnki lepiono?

Zachęcimy też naszych słuchaczy i widzów do wzięcia udziału we wspólnych warsztatach dzięki przygotowanym zawczasu, a dostępnym w domu narzędziom i składnikom. Galicyjskie Eksploracje to projekt kierowany do wszystkich: dużych i małych, pełno i niepełnosprawnych. Tych mieszkających w Nowym Sączu, jak i tych, którzy jeszcze tam nie byli. To propozycja nie tylko na okres pandemii.

Premierowe emisje zarejestrowanych spotkań odbędą się na początku grudnia na platformie zoom i składać się będą z trzech części:

– edukacyjnej: z przewodnikiem, który oprócz klasycznego oprowadzania wprowadza elementy audiodeskrypcji – zarejestrowanej w formie słuchowiska w technologii binauralnej.

– dyskusji: otwartej na wymianie wrażeń, opinii, doświadczeń oraz wspomnień uczestników i twórców nagrań, ich kontaktu z eksponatami ze słuchaczami zgromadzonymi przy ekranach i głośnikach.

– manualnej (artystycznej): pozwalająca na samodzielne przygotowanie w domu przedmiotów takich jak klepsydra czy ozdobna ceramiczna miska, oraz naturalnych kosmetyków – szamponu i maści – związanych z omawianymi pracowniami.

Słuchowiska, filmy oraz wydawnictwo specjalistyczne (w formie książki w druku transparentnym) dostępne będą bezpłatnie na nośnikach oraz na stronach Fundacji Szansa dla Niewidomych, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz partnerów projektu.

Zachęcamy do wspólnej eksploracji Galicji!

Informacje o możliwości wzięcia udziału, pobraniu materiałów cyfrowych oraz wypożyczeniu tyflografik i replik wybranych eksponatów:

Fundacja Szansa Dla Niewidomych – Tyflopunkt w Krakowie
Aleja Słowackiego 46/3, 30-018 Kraków
Tel. kom: 695 966 541
krakow@szansadlaniewidomych.org 

Daty spotkań:

27 listopada – W Miasteczku Galicyjskim – wstęp
3 grudnia – Jaką duszę ma zegar?
4 grudnia – U fryzjera
10 grudnia – Od pigulnicy po zioła
11 grudnia – Jak kiedyś garnki lepiono?

Wszystkie spotkania odbędą się o godzinie 13.00.

Słuchowiska dostępne są na stronie projektu:

Galicyjskie Eksploracje 

 

Logotypy: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Szansa dla Niewidomych, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Stowarzyszenia Dobrze.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.