filie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w dniach 01.04.2017 do 31.12.2017 r. realizuje projekt pn. Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy – III etap.

Zadanie zakłada kontynuację działań realizowanych w poprzednich dwóch projektach „Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” dofinansowanych przez MKiDN, poprzez wydanie edycji i tłumaczenia źródeł pozyskanych w ramach prowadzonych poprzednio kwerend archiwalnych w Archiwum Państwowym w Lewoczy, obejmującej zbiór 16 sandecjanów. Na opracowanie złożą się pełne przepisane z rękopisu teksty łacińskie wraz z całościowymi tłumaczeniami tych tekstów z języka łacińskiego na język polski, opatrzone wstępem oraz przypisami przygotowanymi przez historyków i dwóch filologów klasycznych. Całość uzupełni materiał fotograficzny opracowanych archiwaliów. Pracą badawczą zostaną objęte dokumenty dotyczące zagadnień polityczno¬-społeczno-gospodarczych na pograniczu sądecko-spiskim. Edycja i tłumaczenie sandecjanów zostanie wydane w nawiązaniu do obchodów 725-lecia lokacji Nowego Sącza. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z dwoma Muzeami słowackimi.

Spotkanie promujące wydawnictwo: 19 grudnia 2017 r.

 

 OGLĄDAJ Wydawnictwo „Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy”Karta zapisana dawnym pismem, pod spodem napis Wybrane Sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Opracowanie ze wstępem naukowym.

 

Organizatorzy:

Logotyp Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz logotyp Województwa Małopolskiego.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

„Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy” – projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w ramach programu MKiDN: Dziedzictwo Kulturowe; priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Współorganizatorzy:

Logotyp Muzeum w Starej Lubowli.

 

 

 

 

 

 

ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM – HRAD V STAREJ ĽUBOVNI

Logotyp Muzeum Spisza

 

 

 

 

 

 

MÚZEUM SPIŠA W SPISKIEJ NOWEJ WSI