filie

Dostępność – Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie

Rynek 2,
33-300 Nowy Sącz
kasadg@muzeum.sacz.pl
18 442 04 42/ kasa, informacja – wew. 23

Ważny komunikat:
Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie jest zamknięta dla
zwiedzających do odwołania

 

Ogólne informacje
GALERIA MARII RITTER l STARE WNĘTRZA MIESZCZAŃSKIE to ekspozycje zajmujące cztery pomieszczenia na pierwszym piętrze zabytkowej kamienicy Ritterów (przełom XVIII i XIX w) u zbiegu Rynku i ul. Jagiellońskiej. W pierwszym pomieszczeniu znajduje się monograficzna wystawa obrazów wybitnej sądeckiej malarki Marii Ritterówny oraz elementy wyposażenia jej pracowni. Narożny salon „zielony” ma charakter XIX-wiecznego wnętrza biedermeierowskiego; dwudziestowieczne są w nim tylko portrety pędzla Marii Ritterówny. Następny, „biały” salonik z grającą pozytywką, wprowadza w atmosferę dawnych mieszkań. Wyposażony jest w lekkie meble, sprzęty oraz obrazy, m.in. płótna Feliksa Hanusza, jednego z pierwszych sądeckich malarzy z wykształceniem akademickim. Ekspozycję zamyka sypialnia w stylu Ludwika Filipa z wiedeńskimi portretami dziadków malarki – Feliksa i Józefy Ritterów. Do urządzenia wnętrz wykorzystano
wiele pamiątek rodzinnych i eksponatów pochodzących z tej kamienicy oraz innych nowosądeckich domów.

Dojazd oraz parking
Dojazd do Muzeum możliwy jest samochodem osobowym oraz wieloma liniami komunikacji miejskiej – przystanek autobusowy (Rynek) znajduje się 200 m od
budynku Galerii Marii

Rozkład jazdy autobusów MPK w Nowym Sączu

UWAGA! Muzeum nie dysponuje własnym parkingiem.
Płatne miejsca ogólnodostępne wraz z miejscem dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parkingu przy Bazylice św. Małgorzaty, wjazd od Bulwaru Narwiku. Z parkingu do muzeum prowadzą strome schody, pozostałe parkingi znajdują się w okolicach Rynku.

W kwestiach związanych z dostępnością prosimy o kontakt: tel. kom. 605 289 154 / Daniel Lachor
Możliwość zamówienia asystenta.

Otoczenie i przestrzeń muzeum
Galeriia Marii Ritter znajduje się w zabytkowej kamienicy przełom XVIII i XIX w. u zbiegu Rynku i ul. Jagiellońskiej. Wejście przez bramę, umieszczoną na dużym kamiennym stopniu, drzwi posiadają drewniana oprawę, duże skrzydło drzwiowe otwiera się do środka na stronę prawą. Chodnik wyłożony kamiennymi blokami, nawierzchnia nierówna. Wejście do budynku poprzedzają dwa kamienne stopnie. Drzwi otwiera przewodnik, do wejścia na cześć ekspozycji prowadza w górę strome kamienne stopnie. Przewodnik wprowadza turystów przez kolejne drzwi z wąskim
przejściem z którymi znajduje się ekspozycja stała. Budynek jest zabytkowy. Ze względu na zabytkową architekturę, we wnętrzach można spodziewać się utrudnień architektonicznych takich jak różnice poziomów, wysokie i strome schody, wąskie przejścia.

Kontakt i wsparcie ze strony pracowników
Koordynator dostępności – Daniel Lachor
Kontakt:
18 443 77 08 wew. 123, 124
tel. kom. 605 289 154

Kasa biletowa
Kasa oraz Informacja znajduje się w budynku Domu Gotyckiego, z stamtąd przewodnik przechodząc wzdłuż ulicy Lwowskiej wprowadza turystów do zabytkowej
kamienicy.

Wnętrze
Galeria Marii Ritter: ekspozycja znajduje się na 2 piętrze, wewnątrz ekspozycja stała podzielona jest na następujące pomieszczenia:
1. Monograficzna wystawa obrazów artystki oraz wyposażenie jej pracowni;
2. Salon zielony;
3. Biały salonik
4. Sypialnia w stylu Ludwika Filipa

Toaleta
W budynku brak toalety.

Postępowanie w przypadku ewakuacji
Z chwilą podjęcia decyzji o ewakuacji z obiektu lub terenu Muzeum, wszystkie osoby przebywające w Muzeum mają obowiązek słuchać komunikatów dotyczących dalszego postępowania, a przede wszystkim:
1. Po uruchomieniu alarmu i ogłoszeniu ewakuacji z Muzeum, masz obowiązek podporządkować się poleceniom osoby kierującej akcją ewakuacyjną oraz współpracować z nią.
2. Akcją ewakuacyjną kieruje pracownik Muzeum z identyfikatorem lub strażak.
3. Jeżeli ewakuujesz się w grupie, którą kieruje asystent, stosuj się również do jego poleceń.
4. Powiadom inne osoby przebywające w pomieszczeniu (lub na okolicznym terenie) o charakterze zagrożenia i konieczności podjęcia ewakuacji.
5. Pracownicy Muzeum pomagają osobom z niepełnosprawnościami w sprawnej ewakuacji do czasu przyjazdu wyspecjalizowanych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
6. Drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne w obiektach oznakowane są zielonymi znakami. Znaki te świecą przez około 2 godziny w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego i wskażą Ci kierunek ewakuacji.
7. Kieruj się zgodnie z tymi znakami najkrótszą drogą do najbliższej klatki schodowej lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz obiektu.
8. Jeżeli nie znajdujesz się w strefie bezpośrednio objętej pożarem i nie możesz się samodzielnie ewakuować, oczekuj na przyjście pracownika Muzeum, który udzieli Ci pomocy podczas ewakuacji.
9. W pierwszej kolejności ewakuują się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, osoby wymagające pomocy asystenta np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby niewidome, niesłyszące lub starsze, niezdolne do samodzielnego ewakuowania się.
10. Jako pierwsi ewakuują się również osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar.
11. Pierwszeństwo mają też osoby będące w pomieszczeniach, które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia.
12. Jeżeli ewakuujesz się w grupie pamiętaj, aby osoby, które mogą poruszać się samodzielnie, były na końcu grupy.
13. Jeżeli Twoja droga ewakuacji zostanie zablokowana, niezwłocznie skontaktuj się dostępnymi środkami z pracownikiem Muzeum (np. telefonicznie). Numer telefonu do kasy w Muzeum 18 442 04 42/ wew. 23
14. Przy silnym zadymieniu pomieszczeń poruszaj się w pozycji pochylonej, staraj się trzymać głowę jak najniżej, gdzie jest mniej dymu.
15. Jeżeli możesz zasłoń usta i nos wilgotną chustką, to ułatwi Ci oddychanie.
16. Podczas ewakuacji przez mocno zadymione pomieszczenia poruszaj się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.
17. Jeżeli jesteś na ekspozycji, na I piętrze, pamiętaj, że w przypadku pożaru winda będzie nieczynna.
18. Po opuszczeniu budynku, pracownik Muzeum wskaże Ci miejsce, gdzie należy iść. Oczekuj tam na dalszą pomoc.