filie

Ze względu na specyfikę ekspozycji (muzeum typu wieś) poruszanie się po skansenie oraz wejście do budynków jest utrudnione (m.in. nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi, wąskie drzwi). W skansenie brak udogodnień dla osób z dysfunkcjami ruchu. Jedynie w sektorze kolonistów niemieckich znajdują się sala wystaw zmiennych oraz toaleta przystosowane dla osób o ograniczonej motoryce.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą zwiedzać ekspozycję z psem przewodnikiem oraz dotykać eksponaty  wskazane przez opiekuna obiektu.

Udogodnieniem dla dzieci słabowidzących jest słuchowisko opowiadające o dawnej wsi sądeckiej, w którym wykorzystano dźwięki, jakie można usłyszeć w skansenie /posłuchaj/

Zachęcamy do pobrania na smartfona audio-przewodnika po skansenie /przejdź tu, aby pobrać/