filie

Dojazd do muzeum oraz parking:

Dojazd do Sądeckiego Parku Etnograficznego możliwy jest samochodem osobowym oraz linią nr 14 i 15 komunikacji miejskiej – przystanek autobusowy pn. „Długoszowskiego – Skansen” znajduje się 200 m od bramy wejściowej do skansenu.

Rozkład jazdy:
zobacz: Linia 14   http://www.mpk.nowysacz.pl/timetable/line/14/0/0
zobacz: Linia 15 http://www.mpk.nowysacz.pl/timetable/line/15/0/0

Przy bramie wejściowej na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego znajduje się niewielki i bezpłatny parking, bez wyznaczonych miejsc postojowych, parking nie jest utwardzony.


Otoczenie i przestrzeń muzeum:

Ze względu na specyfikę ekspozycji (muzeum typu wieś) poruszanie się po skansenie oraz wejście do budynków jest utrudnione (m.in. nierówność terenu, nieutwardzone drogi, wysokie progi, wąskie drzwi). W skansenie brak udogodnień dla osób z dysfunkcjami ruchu. Jedynie w sektorze kolonistów niemieckich znajdują się sala wystaw zmiennych oraz toaleta przystosowane dla osób o ograniczonej motoryce.

 

Charakterystyczne punkty:

Kasa oraz Informacja znajduje się 60 m za bramą, po stronie lewej, jest to mały drewniany budynek,  prowadzi do niej żwirowana droga. Tuż za bramą główną w pierwszym budynku po lewej stronie.

  • Wejście do kasy – wejście po czterech drewnianych schodkach, drzwi otwierają się w prawą stronę do środka, próg.
  • Toaleta, znajduje się w kolejnym budynku za kasą, podejście pod lekką górkę, do toalet prowadzi oznaczenie oraz chodnik z kamienia. Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Ekspozycja stała:

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce, prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. Na powierzchni 20 ha znajduje się kilkadziesiąt budynków, m.in. zagrody chłopskie, XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach, folwark dworski oraz osiemnastowieczne świątynie: kościół rzymskokatolicki, cerkiew greckokatolicka i kościół protestancki. W jednym z sektorów odtworzono zabudowę kolonistów niemieckich z Gołkowic Dolnych, a na skraju lasu małe osiedle cygańskie. W skansenie jest także sektor przemysłu wiejskiego z młynem, foluszem i dwoma tartakami napędzanymi siłą wody. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne, majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej Sądecczyzny, a wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne: „Izba weselna” i „Maziarstwo łemkowskie”. Tradycyjny charakter ma  otoczenie zagród wraz z zakomponowaniem zieleni.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

Dla osób z dysfunkcją wzroku oferujemy zajęcia edukacyjne o tematyce etnograficznej z wykorzystaniem replik i oryginałów do dotykania oraz bodźców zapachowych i dźwiękowych:

  • Rośliny jadalne, lecznicze i uprawne
  • Biblioterapia czyli sądeckie bajki i legendy
  • Garncarstwo i lepienie z gliny
  • Zajęcia arteterapeutyczne

Odpłatność od grup (do 20 os.) – 140 zł

Zapraszamy do udziału w zajęciach klasy integracyjne oraz szkoły dla osób z dysfunkcjami wzroku. Istnieje możliwość modyfikacji zajęć oraz dostosowania do potrzeb każdej grupy.
Więcej o ofercie edukacyjnej  TUTAJ

Dodatkowo:

– możliwość wprowadzania psa towarzyszącego
– możliwość skorzystania z bezpłatnego oprowadzania przez przewodnika
– możliwość pracy z asystentem

 

 

Postępowanie w przypadku ewakuacji:

Podstawowym obowiązkiem osób znajdujących się w ewakuowanym budynku jest podporządkowanie się i współpraca z osobą kierującą akcją ewakuacyjną.

Z chwilą uzyskania informacji o ewakuacji każda osoba powinna upewnić się, że inne osoby, które znajdują się w pobliżu również słyszały alarm! W pierwszej kolejności należy przeprowadzać ewakuację osób ze strefy bezpośredniego zagrożenia, a następnie z obszarów, na które ogień i (lub) dym może się rozprzestrzenić, odcinając możliwość ucieczki. Najpierw trzeba ewakuować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Ewakuowanych należy kierować na drogi ewakuacyjne prowadzące do bezpiecznych stref lub bezpośrednio na zewnątrz do miejsca zbiórki. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ewakuowane należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i oczekiwać na pomoc strażaków.

Następnie należy jak najszybciej udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby pełnosprawne w czasie ewakuacji pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać o korzystaniu z najbliższej, optymalnej i oznakowanej drogi ewakuacyjnej – nie zawsze jest to wyjście główne.

 

 

AUDIODESKRYPCJA

 

SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY

Sądecki Park Etnograficzny

czytaj

słuchaj

 

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI POD WEZWANIEM ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA Z ŁOSOSINY DOLNEJ

Kościół z Łososiny Dolnej

czytaj

słuchaj

 

Wnętrze kościoła

czytaj

słuchaj

 

Ołtarz Główny

czytaj

słuchaj

 

Chrzcielnica

czytaj

słuchaj

 

Figura Jezusa na osiołku

czytaj 

słuchaj

 

Konfesjonały

czytaj 

słuchaj

 

Soboty

czytaj

słuchaj

 

 

CERKIEW GRECKOKATOLICKA Z CZARNEGO

Cerkiew 

czytaj

słuchaj

 

Wnętrze

czytaj

słuchaj

 

Ikonostas

czytaj

słuchaj

 

Polichromie

czytaj

słuchaj

 

Pulpit (anałoj)

czytaj

słuchaj

 

Krzyż procesyjny z Binczarowej

czytaj 

słuchaj

 

Ogrodzenie i brama cerkwi

czytaj

słuchaj

 

 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI ZE STADEŁ

Kościół

czytaj

słuchaj

 

Wnętrze

czytaj

słuchaj

 

Ołtarz główny

czytaj

słuchaj

 

Chrzcielnica

czytaj

słuchaj

 

Polichromia

czytaj

słuchaj

 

Portret Marcina Lutra

czytaj

słuchaj