filie

Muzeum dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku znajdują się szerokie drzwi i przejścia bez progów oraz szeroka ścieżka komunikacyjna na ekspozycji, a także WC dla osób niepełnosprawnych (w części bibliotecznej budynku).

Opłata za wstęp w wysokości 1 zł na ekspozycje w Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim i Muzeum Lachów Sądeckich przysługuje uczestnikom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Opłata ulgowa za wstęp na ekspozycje w Sądeckim Parku Etnograficznym, Miasteczku Galicyjskim i Muzeum Lachów Sądeckich przysługuje osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, zwiedzającymi indywidualnie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.