filie

 

Dojazd do muzeum oraz parking:

Dojazd do Miasteczka Galicyjskiego możliwy jest samochodem osobowym oraz linią nr 25 i 27 komunikacji miejskiej – przystanek autobusowy pn. „Ul. Lwowska – Miasteczko Galicyjskie” znajduje się 200 m od budynku Gmachu Głównego.

Rozkład jazdy:
zobacz: Linia 25
zobacz: Linia 27

W bezpośrednim sąsiedztwie Miasteczka znajduje się duży ogólnodostępny i bezpłatny parking wraz z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Otoczenie i przestrzeń muzeum:

Teren Miasteczka znajduje się za bramą, na terenie płaskim, wyłożonym kostką brukową. Ma kształt prostokąta, wzdłuż którego usytuowane są budynki z ekspozycjami stałymi.

 

Charakterystyczne punkty:

 1. Kasa oraz Informacja znajduje się tuż za bramą główną w pierwszym budynku po lewej stronie.
 • Wejście do kasy – drzwi otwierają się w prawą stronę na zewnątrz, bardzo niski próg, kasa znajduje się po prawej stronie
 • W korytarzu jest toaleta dostosowana dla z niepełnosprawnościami
 • Na końcu korytarza znajdują się drzwi wyjściowe, przez które wchodzi się na teren ekspozycji

 

 1. Ratusz Miejski: budynek dwupiętrowy w którym znajduje się:

PARTER:

 • Mała Galeria z wystawami czasowymi – wejście do galerii po lewej stronie od wejścia głównego
 • Kawiarnia
 • Toaleta dostępną dla osób z niepełnosprawnościami
 • Winda – dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po stronie lewej. Sygnały dźwiękowe, przyciski wyczuwalne, przycisk alarmu, winda może być obsługiwana przez personel.

I PIĘTRO

 • Sala konferencyjna – wejście na wprost od windy
 • Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

 

 1. Karczma
  – wjazd bezpośrednio z placu rynkowego, mały próg prowadzący na podest, drzwi drewniane otwierane na zewnątrz w stronę prawą.

 

 1. Ekspozycja stała

Snycerz, Apteka, Dentysta, Fotograf, Garncarz, Drukarz, Remiza, Krawiec, Cukiernia, Poczta, Sklep Kolonialny, Szewc, Magiel, Fryzjer

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

Dla osób z dysfunkcją wzroku oferujemy zajęcia edukacyjne o tematyce etnograficznej z wykorzystaniem replik i oryginałów do dotykania oraz bodźców zapachowych i dźwiękowych:

 • Rośliny jadalne, lecznicze i uprawne
 • Biblioterapia czyli sądeckie bajki i legendy
 • Garncarstwo i lepienie z gliny
 • Zajęcia arteterapeutyczne

Odpłatność od grup (do 20 os.) – 140 zł

Zapraszamy do udziału w zajęciach klasy integracyjne oraz szkoły dla osób z dysfunkcjami wzroku. Istnieje możliwość modyfikacji zajęć oraz dostosowania do potrzeb każdej grupy.
Więcej o ofercie edukacyjnej  TUTAJ

Dodatkowo:

– możliwość wprowadzania psa towarzyszącego
– możliwość skorzystania z bezpłatnego oprowadzania przez przewodnika
– możliwość pracy z asystentem

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

 • oprowadzanie po Małej Galerii wystaw czasowych przez kustosza lub wyznaczonego pracownika muzeum
 • oprowadzanie po ekspozycji stałej przez przewodnika
 • Zajęcia edukacyjne – odpłatność od grup (do 20 os.) – 140 zł
  • Po nitce do kłębka
  • Arteterapia w Muzeum
  • Klimaty Sądecczyzny i Pienin, czyli podarujemy wam pamiątkę – warsztaty wzornictwa z pomysłem na wykonanie pamiątki regionalnej

Warsztaty interaktywne, podczas których uczestnik zapozna się z wybranymi zwyczajami i obrzędowością doroczną, tradycjami, sztuką i wzornictwem regionalnym, elementami artystycznymi i ozdobnymi, wykona własną unikatową pamiątkę nawiązującą do tradycji oraz historii regionów sądeckiego lub pienińskiego lub wykona pamiątkę okazjonalną, związaną z rokiem obrzędowym, świętami narodowymi (Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi, 11 listopada) i okazjonalnymi (Dzień Matki, Dzień Babci itp.)

 

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU: 

Teren Miasteczka Galicyjskiego wyłożony jest kostką brukową. Przestrzeń budynków, w których znajduje się ekspozycja dostosowana dla osób z dysfunkcją ruchu – niskie progi są w miarę możliwości niwelowane progami najazdowymi.

Dla osób z dysfunkcją ruchu dostępne są wszystkie zajęcia edukacyjne oraz zwiedzanie miasteczka

Toaleta dostępna znajduje się na 1 piętrze w budynku Ratusza (możliwość skorzystania z windy) oraz w budynku kasy.

Polityka cenowa:

 • zajęcia edukacyjne: odpłatność od grup (do 20 os.) – 140 zł
 • zwiedzanie miasteczka:
  • dla zorganizowanych grup osób z niepełnosprawnością –  opłata za wstęp 1 zł/osoba
  • dla indywidualnie zwiedzających osób z niepełnosprawnością wraz z asystentem – opłata ulgowa zgodnie z cennikiem tj. 5 zł/osoba

 

Postępowanie w przypadku ewakuacji:

Podstawowym obowiązkiem osób znajdujących się w ewakuowanym budynku jest podporządkowanie się i współpraca z osobą kierującą akcją ewakuacyjną.

Z chwilą uzyskania informacji o ewakuacji każda osoba powinna upewnić się, że inne osoby, które znajdują się w pobliżu również słyszały alarm! W pierwszej kolejności należy przeprowadzać ewakuację osób ze strefy bezpośredniego zagrożenia, a następnie z obszarów, na które ogień i (lub) dym może się rozprzestrzenić, odcinając możliwość ucieczki. Najpierw trzeba ewakuować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Ewakuowanych należy kierować na drogi ewakuacyjne prowadzące do bezpiecznych stref lub bezpośrednio na zewnątrz do miejsca zbiórki. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ewakuowane należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i oczekiwać na pomoc strażaków.

Następnie należy jak najszybciej udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby pełnosprawne w czasie ewakuacji pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać o korzystaniu z najbliższej, optymalnej i oznakowanej drogi ewakuacyjnej – nie zawsze jest to wyjście główne.

 


Z przyjemnością informujemy, że Miasteczko Galicyjskie, filia Sądeckiego Parku Etnograficznego otrzymało Świadectwa Dostępności za dostosowanie obiektów i oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu, zgodnie z Wytycznymi dostępności 2017.

      

Nadawanie instytucjom kultury certyfikatów otwartości i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”zainicjowanego w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego.
Jego głównym celem jest podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
W ramach projektu zrealizowano 14 spotkań i warsztatów szkoleniowych dla niemal 500 osób – łączników i liderów dostępności oraz pracowników pierwszego kontaktu z 23 instytucji kultury, dla których województwo małopolskie pełni funkcję organizatora. Były one poświęcone dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oraz profesjonalnej obsłudze klienta z niepełnosprawnością.

 

 

AUDIODESKRYPCJA

Miasteczko Galicyjskie

czytaj

słuchaj