filie
Zabytkowe żelazka ustawione na pulpitach maszyn do szycia, na ścianach wiszą obrazy i zegar.

MINI SKANSEN „CHUTOR WALEK”

Uniejów Rędziny
32-250 Charsznica
właściciel: Zdzisław Uchto
tel. 723 290 437

ZBIORY:

Wyróżnikiem miejsca jest interesująca kolekcja zabytkowych maszyn i sprzętów rolniczych, w dużej części prezentowana w przestrzeni zewnętrznej: ciągniki, kosiarki konne różnych firm, kieraty, młocarnie, brony, sieczkarnie i pługi oraz stacjonarne silniki spalinowe, służące do napędu maszyn, w tym silnik do napędu młocarni International Harwester Company z 1920 r. Wyróżnia się też kolekcja stołowych wag szalkowych i odważników oraz zbiór pamiątek związanych z funkcjonowaniem kolei, w tym tabliczek firmowych z pojazdów kolejowych. Wśród eksponatów jest też sukmana chłopska, skrzynie posagowe, meble, sprzęty codziennego użytku, w tym duży zbiór lamp naftowych i żelazek oraz dokumenty, mapy i fotografie – łącznie około 750 eksponatów. Zbiory etnograficzne są prezentowane w zaadaptowanych trzech pomieszczeniach dawnego budynku gospodarczego.

ZARYS HISTORII KOLEKCJI I PERSPEKTYWY ROZWOJU:

Eksponaty pozyskiwane są od 1980 r. poprzez poszukiwania w starych gospodarstwach oraz na targach i na bazarach. Są kupowane lub otrzymywane w darze. Czasem wymieniane są podobne rodzajowo przedmioty w celu wzbogacenia kolekcji. Zamiarem właściciela jest rozbudowa zbiorów o elementy wyposażenia unikalnych warsztatów rzemieślniczych (np. kołodziej, stelmach).

UDOSTĘPNIANIE:

Zbiory udostępniane stale po telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu z właścicielem.