filie

PROJEKT SKANSENOVA – SYSTEMOWA OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM W MAŁOPOLSKICH MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU

„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Rozpoczęliśmy realizację projektu„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.Jest to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów, która obejmie nie tylko ichrenowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnejidziałań promocyjnych,pozwoli naszersze udostępnianie zabytków zwiedzającym i wzmocni pozycję muzeów na wolnym powietrzu jako nowoczesnych instytucji kultury.
Planowane efekty
Projekt zakłada zmodernizowanie 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych oraz przystosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostanie zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem. W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji o 32 000 osób). Zakłada się, że liczba osób korzystających z obiektów obgiętych wsparciem w 2019 roku wyniesie 230 395.W okresie trwałości powstaną także nowe miejsca pracy: łącznie 5.
Wartość projektu
Całkowita wartość: 13 608 004,62 zł. w tym:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 119 674,31 zł.
Budżet JST i inne krajowe środki publiczne: 4 488 330,31 zł.

Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu Skansenova
http://mik.krakow.pl/zamowienia/zapytanie-o-rozeznanie-rynku-na-wykonanie-i-montaz-tablic-informacyjnych-na-potrzeby-projektu-skansenova/

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,a,1349232,zapytanie-o-rozeznanie-rynku-na-wykonanie-i-montaz-tablic-informacyjnych-na-potrzeby-projektu-skanse.html