filie

Sądecki Park Etnograficzny – sala lekcyjna w szkole wiejskiej z Nowego Rybia