filie

Sądecki Park Etnograficzny – mieszkanie nauczyciela w szkole wiejskiej z Nowego Rybia