filie

24 marca w 1944 r. w Markowej, w wyniku donosu, niemieccy żandarmi rozstrzelali rodzinę Ulmów: ciężarną Wiktorię, Józefa oraz sześcioro ich dzieci. Wraz z nimi zginęło osiem ukrywanych przez nich osób pochodzenia żydowskiego.

Dzień ten ustanowiono – jak zapisano w treści ustawy z 6 marca 2018 r. – „…w hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów…”.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wraz z krakowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, chcąc przypomnieć prawdziwe i częste postawy Polaków, upamiętnić je i przedstawić prawdę o ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej, proponuje wykład dr. Marcina Chorązkiego poświęcony tym wydarzeniom oraz film dokumentalny pt. „Paszporty Paragwaju”.

Zachęcamy nauczycieli do wykorzystania tych treści podczas zajęć lekcyjnych w przekonaniu, że mogą być wartościowym i ciekawym uzupełnieniem edukacji historycznej młodego  pokolenia.